SZALUNKI DO WYKOPÓW

Firma UPRENT oferuje rozwiązania dla różnych projektów zabezpieczenia wykopu, wybierając najbardziej odpowiedni system szalunków do wykopów dla każdego projektu, a także profesjonalne konsultacje i wsparcie podczas montażu systemów obudowy wykopów w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas budowy różnych obiektów inżynierii lądowej.

Rozwiązania zabezpieczenia wykopu dostarczane przez UPRENT obejmują następujące korzyści:

 • Największa flota szalunków do wykopów w Europie Wschodniej
 • Certyfikowane szalunki produkowane przemysłowo
 • Niestandardowe modyfikacje dla skomplikowanych projektów
 • Rozwiązania instalacyjne, demontażowe i transportowe systemów zabezpieczeń wykopów
 • Instrukcje wideo i szkolenie na miejscu w zakresie montażu szalunków
 • Opracowywanie i składanie dokumentacji bezpieczeństwa pracy

Nie stosując systemów zabezpieczenia wykopu konieczne jest poszerzanie wykopu w celu wykonania bezpiecznej skarpy zapobiegającej niekontrolowanemu obsunięcie się ziemi co skutkuje dużymi kosztami wykopania, transportu i zasypania. W większości przypadków wykonanie wykopu ze skarpami może okazać się droższe niż wykonanie wykopu w szalunkach. Głównymi zaletami systemów szalunków do wykopów są nieporównywalnie niższe wydatki oraz bardzo szybka instalacja i demontaż systemów, w porównaniu z konstrukcyjnymi analogami.

Szalunki do wykopów najczęściej są stosowane podczas:

 • Budowy i przebudowa rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Budowy linii energetycznych i telekomunikacyjnych
 • Budowy sieci gazowej i cieplnej
 • Jako komory startowe i odbiorcze przy podczas prac bezwykopowych (wiercenie, kraking itp.)
 • Montażu pompowni i podziemnych zbiorników
 • Budowy i montażu dużych obiektów podziemnych i budowy fundamentów