SYSTEMY ODWADNIANIA

UPRENT oferuje rozwiązania odwadniające, które dotyczą nie tylko wypożyczenia sprzętu, ale także możliwość kompleksowej realizacji projektu. Pełne opracowanie projektu obejmuje dokładne zbieranie danych oraz etap projektowy po czym następuje dobór najbardziej odpowiedniego sprzętu i systemów pompowania zgodnie z wynikami oceny geologicznej oraz określonymi potrzebami i oczekiwaniami Klienta.

Rozwiązania oferowane przez UPRENT, zawierają następujące korzyści:

 • oszacowanie i monitoring poziomu wód gruntowych
 • pomiar przepływu oraz składu chemicznego
 • nadzór oraz wykonywanie zadania 24/7
 • zrzut wydobytej wody gruntowej na oczekiwane odległości i/lub ponowne wtłoczenie w
 • glebę (iniekcja)
 • oczyszczanie wód gruntowych ( cząstki stałe, zanieczyszczenia chemiczne )
 • pomiary geologiczne i hydrogeologiczne

Po wyborze najbardziej odpowiedniego sprzętu i opracowaniu zarządzania projektem niezwykle istotne jest, aby wybrać odpowiednią technologię stosowaną w konkretnym projekcie odwadniania. Gdy układ pompowania jest skomponowany, sprawdza się działanie systemu oraz wdrażane są środki zapobiegawcze utracie próżni.

Najczęstsze rozwiązania w zakresie kontroli poziomu wód gruntowych w budownictwie:

 • System odwadniania igłofiltrami jest najbardziej popularnym rozwiązaniem, które jest stosowane w celu wyodrębnienia wody z jednorodnej i przepuszczalnej gleby. Rozrzedzenie utworzone przez próżnię wokół igłofiltra może gromadzić ciecz znacznie szybciej niż w przypadku zbierania ją przez siłę ciężkości.
 • System drenażu pionowego nadaje się do jednoczesnego odprowadzania wód podziemnych z różnych poziomów. To rozwiązanie pozwala utrzymać stabilne skarpy wykopów budowlanych i skutecznie odwadniać wszystkie poziomy gleby jednocześnie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla gleb niejednorodnych, gdzie przepuszczalność gleby jest bardzo niska.
 • System drenażu poziomego jest montowany na dnie wykopu budowlanego łącznie z częściową wymianą gruntów słabo przepuszczalnych. W celu podniesienia skuteczności pompowania, drenaż poziomy można połączyć z pionowym systemem odwadniającym, co pozwala na szybsze osuszenie terenu.
 • System studni depresyjnych służy do odwadniania terenów na głębokościach od -8 m oraz dla projektów długoterminowych tj. conajmniej 6 miesięcy, przez co staje się bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Dzięki możliwości pompowania wody bezpośrednio z najniższego punktu otworu, który znajduje się na głębokości kilkudziesięciu metrów, umożliwia uzyskanie bardzo płaskiej krzywej wytworzonej depresji, zapewniając w ten sposób niezbędny poziom wód gruntowych na placu budowy stosując niewiele szeroko rozstawionych studni.
Skontaktuj się z nami

+48 720 80 80 20

info@uprent.pl