PRÓBY CIŚNIENIOWE

Próby ciśnieniowe są przeprowadzane w przypadku złożonych konstrukcji inżynierskich, zwłaszcza dla rurociągów wysokociśnieniowych i zbiorników przed ich uruchomieniem tak aby zapewnić trwałość konstrukcji i możliwość pracy w warunkach wysokiego ciśnienia przez długi okres czasu. Jednocześnie można szybko ocenić jakość połączeń i szybko prześledzić przecieki, wytwarzając chwilowe przeciążenia.

Próby ciśnieniowe wykonane przez firmę UPRENT obejmują następujące korzyści:

 • Monitorowanie zmian ciśnienia w czasie rzeczywistym podczas fazy testowania
 • Szeroka gama wysokociśnieniowych pomp i węży
 • Nadzór 24/7
 • Symulacja obciążenia hydraulicznego układu pompującego
 • Certyfikowane i precyzyjne przyrządy pomiarowe
 • Systemy pompujące odporne na różne związki chemiczne i ścierne

Niezbędne jest znalezienie najodpowiedniejszego rozwiązania, biorąc pod uwagę charakterystykę przepompowni i jej zgodność z potrzebami klientów. Bardzo ważne jest unikanie zagrożeń związanych z hydro-udarem, przeciążenia połączeń i niekontrolowanych nieszczelności, co może trwale uszkodzić system. Firma UPRENT może sprawdzić odporność systemu i w przypadku pozytywnych wyników testów potwierdzić jego hermetyczną konstrukcję.

Próby ciśnieniowe przeprowadza się zazwyczaj przy następujących projektach:

 • Test szczelności dużych zbiorników
 • Test odporności na ciśnienie zbiorników i cystern
 • Test szczelności rurociągów
 • Test zaworów i armatury
 • Inspekcje przemysłowych zraszaczy i sprzętu czyszczącego
 • Kontrola systemu przeciwpożarowego