OCZYSZCZANIE WODY GRUNTOWEJ

Oczyszczanie wody gruntowej

Oczyszczanie wody gruntowej jest zazwyczaj przeprowadzane przez rozpylanie wody w otwartych zbiornikach lub przez zrzucenie do kanalizacji. Oczyszczanie można prowadzić także w zbiornikach z uprzednio zgromadzonych mieszanin. Technologie można stosować nie tylko do wód podziemnych, a także do oczyszczania wody artezyjskiej przepompowanej z studni depresyjnej.

Rozwiązania uzdatniania wód podziemnych, świadczone przez UPRENT, obejmują następujące korzyści:

 • Monitorowanie zmian składu w czasie rzeczywistym
 • Szeroa gama pomp, zbiorników oraz separatorów
 • Mobilne stacje poboru próbek
 • Symulacja obciążenia hydraulicznego układu pompującego
 • Certyfikowane i precyzyjne przyrządy pomiarowe
 • Opracowanie dokumentacji i złożeń

Najważniejsze jest, aby jasno określić maksymalne poziomy stężenia do jakiego należy zmniejszyć zawartość zanieczyszczeń w wodach gruntowych przed rozpoczęciem procesu oczyszczania. Po stworzeniu jasnego i precyzyjnego planu działań, możliwe jest przeprowadzenie oczyszczania wody za pomocą najbardziej odpowiedniego i opłacalnego sposobu spełniając cele zadania w najkrótszym możliwym czasie i przy wykożystaniu minimalnych zasobów.

Obróbka wód gruntowych jest zwykle przeprowadzane w celu zmniejszenia stężenia następujących pozycjach:

 • Piasek, glina i inne zanieczyszczenia mechaniczne
 • Produktów ropopohodnych
 • Pierwiaski chemiczne (żelazo)
 • Mikroorganizmy
 • Biomasa