BYPASS KANALIZACJI SANITARNEJ W RYDZE

Bypass ścieków

UPRENT oferuje różne rozwiązania tymczasowych instalacji pompowych. Inaczej niż przy budowie nowych linii kanalizacyjnych, w trakcie przebudowy utworzenie tymczasowego bypassu ścieków remontowanego odcinka jest punktem kluczowym.

Rozwiązania tymczasowych obejść kanalizacji ściekowej dostarczane przez firmę UPRENT obejmują następujące korzyści:

  • Monitorowanie poziomu medium w rurociągu lub zbiorniku
  • Nadzór oraz wykonywanie zadania 24/7
  • Symulacja obciążenia hydraulicznego układu pompującego
  • Szeroki wybór średnic oraz materiału linii zrzutowych
  • Szybka instalacja i demontaż systemu pompującego

Projekty obejścia ściekowego realizowane są głównie w obszarach miejskich podczas prac związanych z odbudową kanalizacji, a także w sytuacjach awaryjnych sieci kanalizacyjnej. Najbardziej odpowiednie rozwiązanie jest zawsze dostosowywane do podstawowych zasad hydrauliki, jednakże w przypadku prac ratunkowych i ratowniczych ze względu na ograniczenia czasowe oferowane są wcześniej opracowane rozwiązania uniwersalne.

Podstawy rozwiązania usługi bypassu ścieków UPRENT:

  • Określenie rozwiązania – zespół UPRENT, po konsultacji z klientem wybiera najbardziej efektywne rozwiązania z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, w oparciu o nasze doświadczenie w projektach transferu cieczy które zbieramy już od 2010r.
  • Bypass ścieków – projektowanie systemu zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i wymaganiami projektu.
  • Koordynacja projektu – koordynacja z właściwymi organami w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy i zgodności z projektem.
  • Kompletna instalacja systemu – zespół firmy UPRENT dostarczy i instaluje sprzęt, a także zdemontuje go po zakończeniu projektu.
  • Nadzór nad projektem – stałe monitorowanie odbywa się zarówno na miejscu jak i zdalnie 24/7 w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów i urządzeń.