PROJEKTY

UPRENT jest wiarygodnym partnerem podczas prac związanych z różnorodnymi projektami pompowania. Doświadczenie, wiedza i szeroka gama wysokiej jakości sprzętu pozwala na skuteczne i efektywne zakończenie projektów wypompowania. Oceniwszy szczegóły każdego konkretnego projektu, zalecamy najskuteczniejsze i optymalne rozwiązaniem usługi pompowania, dostarczenie sprzętu do serwisu, instalację systemów pomp oraz zapewnienie opieki technicznej.

Meliorex – Budowa gazociągu Polska – Litwa, Konopki – Kuków

Polska, Grajewo

GAZ-SYSTEM zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z drugą częścią północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa. Kontrakt na roboty budowlane na fragmencie Konopki – Kuków (ok. 77 km) został podpisany z konsorcjum firm, którego liderem jest NDI Energy Sp. z.o.o. UPRENT zapewnił kompleksową obsługę odwodnienia obiektów w powiatach ełckim oraz grajewskim.

Polaqua – Odwodnienia na budowie drogi S-61

Polska, Łomża

Firma Polaqua wygrała przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn Odcinek: węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł „Łomża Południe” (bez węzła) . Długość trasy 17 km, UPRENT zapewnił kompleksową obsługę odwodnienia obiektów, w tym transporty, wykonanie instalacji, monitorowanie 24/7, tankowanie i serwisowanie sprzętu oraz konsultacje techniczne.

Bypass, kompleksowe odwodnienie oraz wynajem szalunków – Poznań trasa tramwajowa

Polska, Poznań

Układ zastępczego pompowania ścieków, odwodnienie wykopu oraz szalunki do zabezpieczenia wykopu pod wymianę kolektora ściekowego w ciągu trasy tramwajowej w Poznaniu dla Strabag. Na powyższe zadanie UPRENT zapewnił dostawę sprzętu wraz z kompleksowym montażem pomp.

Odwodnienie kompleksowe – przejazd kolejowy w Otwocku

Polska, Warszawa

Odwodnienie wykopu pod budowę przejścia podziemnego w ciągu trasy modernizowanej linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Pilawa dla Klienta – Budimex. Na powyższe zadanie UPRENT zapewnił dostawę sprzętu do odwodnienia wykopów wraz z kompleksowy montażem.

Transfer wody OIL & GAS

Polska, Kramarzówka

W trakcie przygotowań do wydobywania gazu łupkowego na Podkarpaciu, nasz Klient potrzebował pomp o wysokiej wydajności do wykonania procesu szczelinowania. Ze sztucznego zbiornika należało precyzyjnie określonymi etapami dostarczyć czystą wodę na odległość 500m z różnicą wysokości ponad 7m. Przed rozpoczęciem procesu tłoczenia, woda miała być skutecznie wymieszana z chemią kwasową za pomocą pomp w trybie zamkniętym.

Odwodnienie kompleksowe – budowa trasy S19

Polska, Kraśnik

Firma Aldesa wygrała przetarg na budowę drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika, obejmujący: Część nr 1: odc. realizacyjny Lublin (węzeł Konopnica obecnie Lublin Węglin – bez węzła) – węzeł Niedrzwica D. obecnie Niedrzwica Duża z węzłem, długość ok. 12 km.

Bypass przebudowa pompowni „Saska Kępa”

Warszawa, Polska

W związku z wyłączeniem przepompowni „Saska Kępa I” na czas jej modernizacji, zaszła konieczność zaprojektowania i zainstalowania tymczasowej pompowni ścieków, która będzie miała za zadanie przepompowanie nadwyżki ścieków w przypadku opadu burzowego.

Bypass przebudowa pompowni „Włochy-Mikowa”

Warszawa, Polska

W trakcie prac związanych z modernizacją pompowni „Włochy Mikowa” w Warszawie, niezbędne było zapewnienie przez Generalnego Wykonawcę profesjonalnego rozwiązania tymczasowej przepompowni ścieków w głównym obiekcie pompowni

ODWODNIENIA ZA POMOCĄ STUDNI DEPRESYJNYCH – DOLNOŚLĄSKIE

Dolnośląskie, Polska

Oferta UPRENT zawierająca konsultację, dobór, instalację oraz elektroniczny monitoring pracy pomp głębinowych, została wybrana przez Konsorcjum budujące spektakularny obiekt sportowy, jako oferta najkorzystniejsza i przede wszystkim oferta kompleksowa, wychodząca naprzeciw skomplikowanym wymaganiom technicznym projektu.

Bypass południowa obwodnica Warszawy

Warszawa, Polska

Tymczasowe przekierowanie ścieków z kanału DN400 na czas budowy przepompowni docelowej w inwestycji budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi S2.

Bypass Aldesa Gdańsk

Gdańsk, Polska

W ramach realizacji zadania Przebudowa linii tramwajowej na ul. Budzysza , Stryjewskiego i Nowotna w Gdańsku Firma UPRENT Sp. z o.o. w okresie 10.04.2019 do 24.10.2019  wykonywała dla firmy Aldesa Construcctiones Polska usługę polegającą na kompleksowym wykonaniu bypassu kanału melioracyjnego na czas budowy nowego żelbetowego przepustu wraz z umocnieniami koryta. Przez cały okres budowy dodatkowo świadczyliśmy kompleksową usługę odwodnienia.

ODWODNIENIE KOMPLEKSOWE TRASA NIEPODLEGŁOŚCI BIAŁYSTOK

Odwodnienie kompleksowe trasa Niepodległości Białystok

Białystok, Polska

Firma Budimex wygrała przetarg na budowę dwóch odcinków Alei Niepodległości- Obwodnicy Białegostoku. Długość trasy 10,5 km, 11 dwupoziomowych skrzyżowań, tunel pod torami.  UPRENT zapewnił kompleksową obsługę odwodnienia obiektów, w tym  transporty, wykonanie instalacji, monitorowanie 24/7, tankowanie i serwisowanie sprzętu oraz konsultacje techniczne.

BYPASS W BIAŁYSTOKU JARZĘBINOWA/GAJOWA

Bypass w Białymstoku Jarzębinowa/Gajowa

Białystok, Polska

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z komorami w rejonie ulic Gajowej i Jarzębinowej w Białymstoku” UPRENT w lipcu 2018 roku zrealizował dla firmy Terkan, usługę polegającą na kompleksowej budowie i obsłudze by-passu na czas realizacji prac renowacyjnych.

BYPASS BUDIMEX BIAŁYSTOK

Bypass Budimex Białystok

Białystok, Polska

Na budowie trasy Niepodległości w Białymstoku klient w czasie realizacji nowego kolektora tłocznego do kanalizacji potrzebował tymczasowego i skutecznego rozwiązania na przepompowanie ścieków.

ODWODNIENIE WYKOPÓW POD FUNDAMENTY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400KV

Odwodnienie wykopów pod fundamenty linii elektroenergetycznej 400kv

Olsztyn-Szczytno-Ostrołęka, Polska

Nasz klient „Aldesa Nowa Energia” Sp. z o.o. wygrała przetarg na budowę w rekordowo krótkim czasie jednego z największych projektów linii wysokiego napięcia w Polsce, co wiązało się z wymogiem specjalistycznej pomocy na początkowym etapie budowy.

BYPASS PRZEBUDOWA POMPOWNI SADYBA UPRENT

Bypass przebudowa pompowni Sadyba

Warszawa, Polska

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Budowa obiektów oraz instalacji dla neutralizacji powietrza złowonnego na terenie Stacji Pomp Kanałowych  „Sadyba”