+48 720 80 80 20

ODWODNIENIA ZA POMOCĄ STUDNI DEPRESYJNYCH – DOLNOŚLĄSKIE

Dolnośląskie, Polska

Oferta UPRENT zawierająca konsultację, dobór, instalację oraz elektroniczny monitoring pracy pomp głębinowych, została wybrana przez Konsorcjum budujące spektakularny obiekt sportowy, jako oferta najkorzystniejsza i przede wszystkim oferta kompleksowa, wychodząca naprzeciw skomplikowanym wymaganiom technicznym projektu.

BYPASS POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY

Warszawa, Polska

Tymczasowe przekierowanie ścieków z kanału DN400 na czas budowy przepompowni docelowej w inwestycji budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi S2.

BYPASS ALDESA GDAŃSK

Gdańsk, Polska

W ramach realizacji zadania Przebudowa linii tramwajowej na ul. Budzysza , Stryjewskiego i Nowotna w Gdańsku Firma UPRENT Sp. z o.o. w okresie 10.04.2019 do 24.10.2019  wykonywała dla firmy Aldesa Construcctiones Polska usługę polegającą na kompleksowym wykonaniu bypassu kanału melioracyjnego na czas budowy nowego żelbetowego przepustu wraz z umocnieniami koryta. Przez cały okres budowy dodatkowo świadczyliśmy kompleksową usługę odwodnienia.

ODWODNIENIE KOMPLEKSOWE TRASA NIEPODLEGŁOŚCI BIAŁYSTOK

ODWODNIENIE KOMPLEKSOWE TRASA NIEPODLEGŁOŚCI BIAŁYSTOK

Białystok, Polska

Firma Budimex wygrała przetarg na budowę dwóch odcinków Alei Niepodległości- Obwodnicy Białegostoku. Długość trasy 10,5 km, 11 dwupoziomowych skrzyżowań, tunel pod torami.  UPRENT zapewnił kompleksową obsługę odwodnienia obiektów, w tym  transporty, wykonanie instalacji, monitorowanie 24/7, tankowanie i serwisowanie sprzętu oraz konsultacje techniczne.

BYPASS W BIAŁYSTOKU JARZĘBINOWA/GAJOWA

BYPASS W BIAŁYMSTOKU JARZĘBINOWA/GAJOWA

Białystok, Polska

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z komorami w rejonie ulic Gajowej i Jarzębinowej w Białymstoku” UPRENT w lipcu 2018 roku zrealizował dla firmy Terkan, usługę polegającą na kompleksowej budowie i obsłudze by-passu na czas realizacji prac renowacyjnych.

BYPASS BUDIMEX BIAŁYSTOK

BYPASS BUDIMEX BIAŁYSTOK

Białystok, Polska

Na budowie trasy Niepodległości w Białymstoku klient w czasie realizacji nowego kolektora tłocznego do kanalizacji potrzebował tymczasowego i skutecznego rozwiązania na przepompowanie ścieków.

ODWODNIENIE WYKOPÓW POD FUNDAMENTY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400KV

ODWODNIENIE WYKOPÓW POD FUNDAMENTY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400KV

Olsztyn-Szczytno-Ostrołęka, Polska

Nasz klient „Aldesa Nowa Energia” Sp. z o.o. wygrała przetarg na budowę w rekordowo krótkim czasie jednego z największych projektów linii wysokiego napięcia w Polsce, co wiązało się z wymogiem specjalistycznej pomocy na początkowym etapie budowy.

BYPASS PRZEBUDOWA POMPOWNI SADYBA UPRENT

BYPASS PRZEBUDOWA POMPOWNI SADYBA

Warszawa, Polska

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Budowa obiektów oraz instalacji dla neutralizacji powietrza złowonnego na terenie Stacji Pomp Kanałowych  „Sadyba”

BYPASS POMPOWNIA ŚCIEKÓW KÓRNIK

Kórnik, Polska

Wykonawca remontu przepompowni ścieków w m. Kórnik potrzebował zapewnić w czasie realizacji projektu ciągłe przepompowanie ścieków z miasta do oczyszczalni.

BYPASS OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ZIELONA GORA

BYPASS OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ZIELONA GÓRA

Zielona Góra, Polska

Remont oczyszczalni ścieków w województwie lubuskim miał miejsce w 2017 roku, kiedy firma Uprent przejęła na siebie odpowiedzialność za tymczasowe pompowanie ścieków.

BYPASS POMPOWNIA ŚCIEKÓW KOŁO

Koło, Polska

Remont pompowni ścieków w województwie wielkopolskim miał miejsce w 2017 roku, kiedy firma Uprent przejęła na siebie odpowiedzialność za zastępcze pompowanie ścieków. Zadanie polegało na pominięciu istniejącej pompowni na czas jej remontu, budowie zastępczego układu pompowania ścieków oraz podłączeniu się do istniejącej instalacji. Pompowanie ścieków odbywało się na odległość ok. 1 km.

SYSTEMY ODWADNIANIA

BYPASS KANALIZACJI SANITARNEJ W RYDZE

Ryga, Łotwa

Firma OSTAS CELTNIEKS SIA wygrała przetarg na budowę infrastruktury przy budowie wielofunkcyjnego parku NEW HANZA CITY w Rydze na Łotwie.

PRACE NA ZATOPIONYM PROMIE

PRACE NA ZATOPIONYM PROMIE

Tallinn, Estonia

Podczas czynności ratowniczych najważniejszym kryterium klienta jest czas reakcji. W tym przypadku – wykonać prace ratownicze zanurzonego promu w celu zapobiegięcia całkowitemu zatopieniu. Biorąc pod uwagę napiętą sytuacje i terminy, firma UPRENT oferowała dla klientów rozwiązania, które zostały wykorzystane w sytuacjach analogowych w celu oszczędzania czasu, minimalizując proces debaty, rozwój projektu i wyboru odpowiedniego sprzętu.

TYMCZASOWE ZASILANIE ELEKTRYCZNE PODCZAS FESTIWALU ŚWIATŁA “STARO RIGA 2016”

TYMCZASOWE ZASILANIE ELEKTRYCZNE PODCZAS FESTIWALU ŚWIATŁA “STARO RIGA 2016”

Ryga, Łotwa

Rada Miasta Rygi organizuje wspaniałe i rozbudowane festiwale świetlne i dźwiękowe „Staro Riga” we współpracy z partnerami GACO SIA i NA SIA. Instalacje audiowizualne, projekcje i wizualizacje 3D na ścianach budynków i innych elementów miejskich są organizowane w różnych miejscach w Rydze podczas tygodniowego festiwalu. Biorąc pod uwagę krótki czas festiwalu, każdy obiekt musi być wyposażony w prąd z tymczasowym źródłem zasilania – generatorem energii.

TYMCZASOWE ROZWIĄZANIA ZASILANIA NA FESTIWALU MUZYCZNYM KUBANA

TYMCZASOWE ROZWIĄZANIA ZASILANIA NA FESTIWALU MUZYCZNYM KUBANA

Ryga, Łotwa

Na wyspie największej rzeki, która przecina cały kraj, w centrum Rygi odbywa się festiwal muzyczny „KUBANA”. Wielu artystów gra na wielu scenach podczas imprezy i bawi widownię na różne sposoby. Rola UPRENT na festiwalu – zapewnienie energii elektrycznej na terenie całej imprezy.

CZYSZCZENIE HYDROTERMALNYCH ZBIORNIKA Z OBRÓBKĄ DREWNA

CZYSZCZENIE HYDROTERMALNYCH ZBIORNIKA Z OBRÓBKĄ DREWNA

Ryga, Łotwa

Co roku największy producent sklejki drewnianej Latvijas Finieris organizuje przerwy technologiczne w trakcie sezonowej niszy . Planowane procedury konserwacyjne, prewencyjne naprawy i czyszczenie różnych zbiorników i magazynów odbywa się przy małej produkcji. Firma UPRENT zaproponowała przystąpienie do czyszczenia zbiornika wstępnej obróbki drewna.