PROJEKT ODWODNIENIA ZA POMOCĄ STUDNI DEPRESYJNYCH – DOLNOŚLĄSKIE

Oferta UPRENT zawierająca konsultację, dobór, instalację oraz elektroniczny monitoring pracy pomp głębinowych, została wybrana przez Konsorcjum budujące nowoczesny obiekt sportowy, jako oferta najkorzystniejsza i przede wszystkim oferta kompleksowa, wychodząca naprzeciw skomplikowanym wymaganiom technicznym projektu.

Sprzęt:

10 szt. – Pompa głębinowa Saer wraz z akcesoriami i automatyką sterującą praca pomp

2 szt. – Piaskowników do wyłapywania frakcji stałej z wody

2  szt. – Opomiarowanie zrzutu

800 m – Rurociąg tłoczny

Rozwiązanie UPRENT:

W celu długoterminowego odwodnienia placu budowy, wykorzystany został zestaw dziesięciu pomp głębinowych firmy Saer, zainstalowany przez specjalistów UPRENT w przygotowanych uprzednio studniach głębinowych. Wydajność pomp została dopasowana do zmieniających się, wraz z postępem prac, potrzeb na budowie, co umożliwiła instalacja elektronicznego systemu sterowania i zarządzania przepływem wody. Panele sterujące umożliwiają pracę pomp w trybie automatycznym oraz monitoring i kontrolę pracy układu.

Projekt w cyfrach:

100 000 m3 przepompowanej wody