POZNAŃ – PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Firma UPRENT dostarczyła na przebudowę jednej z podpoznańskich oczyszczalni ścieków szalunki do zabezpieczenia wykopów oraz instalacje igłofiltrowe.