POMORSKIE - ODWODNIENIE TERMINALA KONTENEROWEGO

POMORSKIE – ODWODNIENIE TERMINALA KONTENEROWEGO

Firma UPRENT dostarczała odwodnienie pod wykopy tymczasowe na terenie budowy terminala kontenerowego DCT Gdańsk S.A.

ODWODNIENIE TERMINALA KONTENEROWEGO