Znaczenie i zastosowanie szalunków do wykopów

Według obecnie obowiązujących przepisów prawnych wykonanie tymczasowych systemów ochrony wykopu jest konieczne przy niemal wszystkich projektach budowlanych, w których prace ziemne prowadzone są na głębokości przekraczającej 1 metr. Jedną z kilku metod zabezpieczania skarp w czasie prowadzenia robót poniżej naturalnego poziomu gruntu jest system szalunków do wykopów. W dzisiejszym artykule przedstawimy znaczenie oraz możliwości wykorzystania szalunków. Zachęcamy do lektury dalszej części wpisu.

Czym są szalunki do wykopów?

Szalunki do wykopów to kompleksowe systemy stosowane podczas zabezpieczania wykopów w trakcie realizacji projektów budowlanych, gdzie niezbędne jest wykonywanie prac ziemnych różnego typu. Zastosowanie szalunków to rozwiązanie zwiększające komfort oraz poprawiające bezpieczeństwo robót poniżej naturalnego poziomu gruntu. Ich prawidłowy dobór jest szczególnie istotny w przypadku gruntów sypkich, które przy każdej okazji muszą zostać zabezpieczone odpowiednim typem szalunków. Ignorowanie zagrożenia związanego z możliwością osuwania się ziemi ze skarp budowlanych może doprowadzić do wypadków z udziałem robotników pracujących w miejscu prowadzenia prac ziemnych. W kontekście bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i samej konstrukcji szalunki mają więc ogromne znaczenie.

Rodzaje szalunków do wykopów

Na rynku istnieje kilka rodzajów szalunków, które dobierane są w zależności od rodzaju gruntu oraz zakresu prowadzonych robót. Do najczęściej wykorzystywanych typów należą szalunki słupowe, segmentowe, komory oraz typu box.

Ze względu na wyjątkową wytrzymałość i szerokie możliwości wykorzystania dużą popularnością cieszą się przede wszystkim te ostatnie. Szalunki typu box bardzo często stosuje się przy zabezpieczaniu wykopów w projektach związanych z budową lub remontem zewnętrznych sieci komunikacyjnych, m.in. wodociągowych, gazowych i cieplnych. Przy większych głębokościach częściej wybieranym modelem są szalunki słupowe, umożliwiające sprawne zabezpieczenie wykopów sięgających 10 metrów. W przypadku konieczności ochrony wykopu ze wszystkich stron stosuje się wolne od rozpór komory, natomiast szalunki segmentowe wykorzystywane są na wymagających gruntach, gdzie problem stanowią liczne przeszkody, takie jak korzenie drzew czy masywne kamienie.

Przy jakich projektach stosuje się szalunki do wykopów?

Obecnie szalunki do wykopów to najpopularniejszy sposób ochrony skarp budowlanych. Systemy te doskonale sprawdzają się przy realizacji wszystkich projektów wymagających prowadzenia prac ziemnych w gruncie. W zależności od rodzaju wybrane szalunki znajdują zastosowanie podczas prac związanych z budową nowych lub rozbudową istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cielnych w wykopach wąsko oraz szerokoprzestrzennych. Szalunki wykorzystywane są także przy montażu pompowni i przepompowni ścieków oraz w czasie budowy obiektów podziemnych, takich jak tunele. Inwestorzy chętnie korzystają z tych systemów również w trakcie budowy linii energetycznych i telekomunikacyjnych.