logo

Zmiany nazwa firmy i rebranding

Szanowni Partnerzy,

Działając w imieniu RENTA PUMPS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, KRS 0000514188 (zwanej dalej „Spółką”), niniejszym informuję, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla. m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 16/01/2024 sygn. akt: WA.XIV Ns-Rej.KRS 58524/23/365, poprzednia firma (nazwa) Spółki, tj. UPRENT sp. z o.o. uległa zmianie na: RENTA PUMPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również zmianie uległo oznaczenie graficzne Spółki. Wraz ze zmianą firmy (nazwy) Spółki zmianie uległy również adresy e-mail UPRENT sp. z o.o., dlatego wszelką korespondencję należy kierować na adres info@rentapumps.pl lub imię.nazwisko@rentapumps.pl.

Wyjaśniamy, że w 2022 r. UPRENT stał się częścią RENTA GROUP – międzynarodowej firmy z branży wynajmu maszyn budowalnych o wysokich standardach i ambitnych planach na przyszłość. Ówcześnie rozpoczęliśmy proces rebrandingu, poprzez dodanie do logo UPRENT oznaczenia graficznego Renta Group. W pierwszej połowie roku 2024 wykonujemy kolejny krok, unifikujący nasze logo i nazwę spółki zgodnie z polityką RENTA GROUP, tym samym żegnając nazwę UPRENT oraz jej oznaczenie graficzne.

Podkreślamy jednak, iż poza zmianą nazwy i logo, nadal pozostajemy dedykowaną firmą specjalistyczną w zakresie wynajmu pomp i szalunków do wykopów, świadczącą również kompleksowe usługi odwodnienia oraz usługi bypass. Z Państwem będzie pracował ten sam Zespół zaangażowanych lokalnych ekspertów, pozostajemy w tych lokalizacjach, w których obecnie pracujemy, a bycie częścią tak ambitnej i profesjonalnej grupy jak RENTA GROUP umożliwi RENTA PUMPS Sp. z o.o. dalszy rozwój.

Ponadto pragniemy zaznaczyć, że po zmianie firmy (nazwy) Spółki i rebrandingu, wszystkie umowy, porozumienia i aneksy zawarte z UPRENT sp. z o.o. są ważne. Nie ma konieczności zmiany warunków współpracy lub zawierania nowych umów.
Uprzejmie prosimy o używanie naszej nowej firmy (nazwy): RENTA PUMPS sp. z o. o. we wszystkich przyszłych dokumentach, w szczególności na fakturach. Wszystkie pozostałe dane Spółki pozostają bez zmian.

RENTA PUMPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleje Jerozolimskie 303, 05-816 Reguły
KRS: 0000514188, NIP: 9662092891, REGON: 200865745
VAT UE: PL9662092891
Wysokość kapitału zakładowego: 205 000,00 zł
Numer rachunku bankowego: 19 1240 1037 1111 0011 2385 1265
E-mail: info@rentapumps.pl
www.rentapumps.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: info@rentapumps.pl

Leave a Comment