Z czego składają się zestawy igłofiltrowe?

Istnieje kilka metod kompleksowego odwadniania terenu. Jedną z najpopularniejszych z nich jest system odwadniania igłofiltrami. Wykorzystanie instalacji igłofiltrowej umożliwia pozbycie się nadmiaru wody gruntowej, a co za tym idzie, trwałe obniżenie poziomu wód gruntowych na potrzeby prac budowlanych czy inżynieryjnych. Z czego składają się zestawy igłofiltrowe? Na to pytania odpowiadamy w dalszej części artykułu. Zachęcamy do lektury.

Czym są igłofiltry?

Najważniejszym elementem każdego zestawu igłofiltrowego są igłofiltry. To rodzaj specjalnych przewodów rurowych, których końcem jest filtr z perforacją. Filtr ten odpowiada za odprowadzanie wody pobranej bezpośrednio z gruntu. Filtry igłowe, jak nazywane są igłofiltry, pełnią funkcję punktów ujęć wody. Najczęściej produkuje się je z polietylenu (PE), stali oraz polichlorku winylu (PVC). W firmie UPRENT dostępne są też filtry w oplocie kokosowym.

Poza materiałem wykonania dostępne na rynku igłofiltry różnią się pomiędzy sobą długością oraz średnicą. Do budowy standardowej instalacji igłofiltrowej wykorzystywane są przewody z PE o długości 6 lub 7 metrów oraz średnicy 32 lub 50 mm. To uniwersalne igłofiltry, które sprawdzają się przy wielu projektach wymagających obniżenia poziomu wód gruntowych na potrzeby prac ziemnych różnego typu.

Co poza igłofiltrami, czyli pozostałe elementy instalacji igłofiltrowej

Żadna instalacja igłofiltrowa nie może istnieć bez igłofiltrów. To już wiemy. Skuteczne odwodnienie terenu nie byłoby możliwe również bez kilku innych elementów składających się na kompletny zestaw do odwadniania. Niezwykle istotna jest odpowiednio dobrana pompa lub kilka pomp do igłofiltrów. Większa liczba urządzeń wykorzystywana jest do odwadniania dużych obszarów, np. przed realizacją projektu budowy osiedla mieszkaniowego. Głównym zadaniem urządzenia pompującego jest wytwarzanie energii niezbędnej do zasysania wody z gruntu, a następnie odprowadzania jej w wyznaczone miejsce zrzutu.

Równie ważnym elementem instalacji igłofiltrowej są kolektory ssące. To do nich z jednej strony przyłączane są igłofiltry. Z drugiej natomiast ciąg kolektorów łączony przy użyciu łuków i rury przelotowej przyłączany jest do urządzenia pompującego. Kolektory pełnią więc funkcję łącznika między kluczowymi elementami całego zestawu. Uzupełnieniem instalacji jest też grupa akcesoriów, wśród których warto wymienić m.in. rury przelotowe, węże rzutowe, łuki i szybkozłącza.

Z czego wynika popularność systemu odwodnienia igłofiltrami?

Niezwykła popularność systemu odwodnienia igłofiltrami wynika z jego licznych zalet. Jest to system bardzo uniwersalny, dzięki czemu może być wykorzystywany przy realizacji większości projektów wymagających szybkiego i sprawnego odwodnienia terenu. Z instalacji igłofiltrowych bardzo chętnie korzystają specjaliści z branży budowlanej, inżynieryjnej czy konstrukcyjnej. System ten doskonale sprawdza się zarówno podczas okresowego odwadniania wykopów budowlanych, jak i odwadniania geotechnicznego na potrzeby zagęszczenia podłoża, ograniczenia osiadania gruntu czy wyeliminowania zjawiska przesuwania się ziemi. Odwodnienia terenów przy pomocy zestawów igłofiltrowych wykonują również przedsiębiorstwa rolne, korzystające z wody gruntowej przy okazji nawadniania pól uprawnych.