WROCŁAW - MONTAŻ INSTALACJI IGŁOFILTROWEJ

WROCŁAW – MONTAŻ INSTALACJI IGŁOFILTROWEJ

Montaż instalacji igłofiltrowej

Jedną z naszych najbardziej rozpoznawalnych usług jest montaż instalacji igłofiltrowej. Podczas wykonywania zlecenia przygotowywaliśmy teren pod montaż separatora. Wszelkie działanie związek miały z rozbudową szkoły we Wrocławiu przy ulicy Osobowicka. Mieliśmy za zadanie przeprowadzenie kompleksowego odwadniania terenu przy pomocy igłofiltrów. Wykorzystanie tego typu systemów pozwoliło pozbyć się nadmiaru wody gruntowej i trwałe obniżenie jej poziomu na potrzeby wszelkich dalszych prac budowlanych oraz inżynierskich. Uniwersalność sposobu odwadniania terenu igłofiltrami pozwala używać ich podczas większości realizacji, które wymagają szybkiego i sprawnego oczyszczenia terenu z nadmiaru wody. System ten doskonale sprawdza się zarówno podczas okresowego odnawiania wykopów budowlanych, jak i podczas innych prac ziemnych. Pomaga również w pracach obejmujących zagęszczanie podłoża czy ograniczenie osiadania gruntu. Pracując w takich warunkach, jak ulica Osobowicka we Wrocławiu, wybór instalacji igłofiltrowej było zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia ekonomicznego i wydajnościowego.

Jak wygląda montaż igłofiltrów?

Montaż igłofiltrów to specyficzny rodzaj prac, który wykonywany jest przez naszą firmę stosunkowo często. Najważniejszym elementem zestawu do montażu są oczywiście igłofiltry, czyli specjalne przewody zakończone filtrem z perforacją. Odpowiadają one za odprowadzenie wody pobranej bezpośrednio z gruntu. Igłofiltry stanowią zatem swego rodzaju punkty ujęć wody. To jednak nie jedyny element, który montowaliśmy na placu budowy. Kompletny zestaw do odwadniania igłofiltrami składa się również z pompy lub, tak jak w tym przypadku, kilku pomp do igłofiltrów. Oprócz tego potrzebowaliśmy także kolektorów ssących oraz innych elementów, jak rury przelotowe, węże rzutowe, łuki czy szybkozłącza.