WIELKOPOLSKA - CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW Z OSADU POFERMENTACYJNEGO

WIELKOPOLSKA – CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW Z OSADU POFERMENTACYJNEGO NA BIOGAZOWNI

Firma Uprent dostarczyła specjalistyczne pompy spalinowe służące do rozrzedzenia i odpompowania masy pofermentacyjnej. Zadanie w całości zostało wykonane w oparciu o sprzęt będący własnością Uprent oraz z wykorzystaniem wykwalifikowanych pracowników firmy. Klient wystawił bardzo pozytywne referencje za wykonane zadanie.