WARSZAWA – BUDOWA POW BYPASS

WARSZAWA – BUDOWA POW BYPASS

Wykonanie i utrzymanie instalacji zastępczego pompowania ścieków wraz z wynajmem pomp przez

firmę UPRENT Sp. z o.o. na by-pass ścieków przy ul. Rosoła w Warszawie na budowie S2 POW.

Do pracy przy zastępczym układzie pompowania ścieków zastosowano dwie pompy HIDROSTAL E0

5Q o maksymalnej wydajności ok. 300m3/h każda, plus pompa spalinowa BA150E jako rezerwowa o

maksymalnej wydajności ok. 470 m3/h, która w razie przekroczenia ustalonego poziomu ścieków

załącza się automatycznie. Bypass podpięty został do układów telemetrii dzięki czemu możliwe jest zdalne sprawdzenie wszystkich parametrów poprzez przeglądarkę albo SMS-y.

BUDOWA POW BYPASS