UPREN

SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd firmy Uprent Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniu 08 czerwca 2016 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana adresu siedziby Spółki z dotychczasowego na:

Uprent Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 303
05-816 Reguły

Prosimy, aby wystawiane przez Państwa dokumenty (faktury, pisma) uwzględniały powyższe zmiany, również w zakresie adresu korespondencyjnego.

Jednocześnie informujemy, że takie dane jak: NIP, REGON,  KRS, adresy e-mail, numery telefonów, FAX, numery kont bankowych pozostają bez zmian.

Prosimy o przekazanie informacji o zmianach do odpowiednich działów oraz aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych.

Zarząd UPRENT Sp. z o.o.