SYSTEMY ODWADNIANIA

Systemy odwadniania

Firma UPRENT oferuje systemy odwadniania. Nie tylko wypożyczamy sprzęt odwadniający najwyższej jakości, ale także zajmujemy się kompleksową realizacją projektu. Nasze usługi obejmują zbieranie danych dotyczących obszaru, który należy odwodnić oraz dobór najlepszych urządzeń i systemów pompowania zgodnych z wynikami oceny geologicznej i określonymi przez klienta oczekiwaniami.

Zakres naszych działań i korzyści dla klientów

Oferowane przez nas rozwiązania dotyczące kompleksowych systemów odwadniania obejmują rozmaite obszary. Zajmujemy się m.in. odwadnianiem wykopów i fundamentów przy użyciu wysokowydajnych instalacji odwadniających. Jesteśmy doświadczoną firmą realizującą projekty z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dostarczanego przez renomowanych producentów. Współpraca z nami niesie za sobą następujące korzyści dla klientów:

  • oszacowanie i monitoring poziomu wód gruntowych
  • pomiar przepływu oraz składu chemicznego
  • nadzór oraz wykonywanie zadania 24/7
  • zrzut wydobytej wody gruntowej na oczekiwane odległości i/lub ponowne wtłoczenie w glebę (iniekcja),
  • oczyszczanie wód z cząstek stałych i zanieczyszczeń chemicznych,
  • pomiary geologiczne i hydrogeologiczne

Po wyborze odpowiedniego sprzętu i opracowaniu zarządzania projektem niezwykle istotne jest, aby wybrać właściwą technologię stosowaną w konkretnym projekcie odwodnienia fundamentów czy wykopów. Gdy układ pompowania jest skomponowany, sprawdzane jest działanie systemu oraz wdrażane są środki zapobiegawcze utracie próżni.

Jakie rozwiązania stosujemy?

Podczas realizacji projektów związanych z budową instalacji odwadniających wykorzystujemy rozmaite systemy odwadniania. Najczęściej są to:

  • system odwodnienia igłofiltrami jest najbardziej popularnym rozwiązaniem, stosowanym w celu wyodrębnienia wody z jednorodnej i przepuszczalnej gleby. Rozrzedzenie utworzone przez próżnię wokół igłofiltra może gromadzić ciecz znacznie szybciej niż w przypadku zbierania ją przez siłę ciężkości.
  • system drenażu pionowego nadaje się do jednoczesnego odprowadzania wód podziemnych z różnych poziomów. To rozwiązanie pozwala utrzymać stabilne skarpy wykopów budowlanych i skutecznie odwadniać wszystkie poziomy gleby jednocześnie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla gleb niejednorodnych, gdzie przepuszczalność jest bardzo niska.
  • system drenażu poziomego jest montowany na dnie wykopu budowlanego łącznie z częściową wymianą gruntów słabo przepuszczalnych. W celu podniesienia skuteczności pompowania drenaż poziomy można połączyć z pionowym systemem odwadniającym, co pozwala na szybsze osuszenie terenu.
  • system studni depresyjnych służy do odwadniania terenów na głębokościach od 8 m oraz dla projektów długoterminowych tj. co najmniej 6 miesięcy, przez co staje się bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Dzięki możliwości pompowania wody bezpośrednio z najniższego punktu otworu, który znajduje się na głębokości kilkudziesięciu metrów, system ten umożliwia uzyskanie bardzo płaskiej krzywej wytworzonej depresji. Zastosowanie niewielkiej ilości szeroko rozstawionych studni zapewnia niezbędny poziom wód gruntowych na placu budowy.
Skontaktuj się z nami

+48 720 80 80 20

info@rentapumps.pl