OCZYSZCZANIE WODY GRUNTOWEJ

Oczyszczanie wody gruntowej

Zajmujemy się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań – urządzeń oraz dodatkowej aparatury – do sprawnej realizacji wszelkich projektów związanych z oczyszczaniem wody gruntowej. Oferowany przez nas sprzęt umożliwia usunięcie zanieczyszczeń z wody na kilka różnych sposobów. Najczęściej jest to rozpylanie wody w otwartych zbiornikach lub przez zrzucenie do kanalizacji. Oczyszczanie można prowadzić także w zbiornikach z uprzednio zgromadzonych mieszanin. Technologie można stosować nie tylko do wód podziemnych, ale także do oczyszczania wody artezyjskiej przepompowanej ze studni depresyjnej.

Oczyszczanie wody gruntowej z firmą UPRENT – jakie ma to korzyści?

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie oczyszczania wody gruntowej dostarczane przez firmę UPRENT obejmują następujące korzyści:

 • monitorowanie zmian składu w czasie rzeczywistym,
 • szeroka gama pomp drenażowych, zbiorników oraz separatorów,
 • mobilne stacje poboru próbek,
 • symulacja obciążenia hydraulicznego układu pompującego,
 • certyfikowane i precyzyjne przyrządy pomiarowe,
 • opracowanie dokumentacji i założeń.

Najważniejsze jest, aby jasno określić maksymalny poziom stężenia, do jakiego należy zmniejszyć zawartość zanieczyszczeń w wodach gruntowych przed rozpoczęciem procesu oczyszczania. Po stworzeniu jasnego i precyzyjnego planu działania, możliwe jest przeprowadzenie oczyszczania wody gruntowej za pomocą odpowiednio dobranego i opłacalnego sposobu, który będzie w stanie spełnić założone cele w możliwie najkrótszym czasie i przy wykorzystaniu minimalnych zasobów.

Jakie zanieczyszczenia usuwane są z wód gruntowych przy użyciu oferowanego przez nas sprzętu?

Oferowane przez nas rozwiązania wykorzystywane podczas oczyszczania wody gruntowej pozwalają na skuteczne ograniczenie występowania następujących zabrudzeń:

 • piasku, gliny i innych zanieczyszczeń mechanicznych,
 • produktów ropopochodnych,
 • pierwiastków chemicznych (żelaza),
 • mikroorganizmów,
 • biomasy.