CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH

Czyszczenie zbiorników przemysłowych

Nasi specjaliści oferują pełną obsługę projektu, poprzez wybranie najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla czyszczenia zbiorników przemysłowych. Czyszczenie jest szczególnie potrzebne w zbiornikach, które są zanieczyszczone różnymi osadami, które nawarstwiły się w czasie, a tym samym utrudniają pełne wykorzystanie obiektów.

Rozwiązania czyszczenia zbiorników dostarczane przez firmę UPRENT obejmują następujące korzyści:

 • Doświadczenie w transporcie gęstych i lepkich płynów
 • Wybór wyposażenia spośród floty 400 pomp
 • Szeroka gama akcesoriów i armatury
 • Indywidualne rozwiązania technologiczne dla każdego projektu
 • Opcjonalne oczyszczenie lub separacja pompowanego medium

Przed rozpoczęciem projektu nasz inżynier dokonuje wszystkich niezbędnych obliczeń w celu uzyskania najbardziej precyzyjnych rozwiązań technicznych ograniczając do minimum czas i minimalne zasoby. Wszystkie urządzenia wykorzystywane przez firmę UPRENT w celu świadczenia usługi są testowane, zgodnie z regułami i zasadami bezpieczeństwa pracy i zarządzania środowiskowego, przed dostarczeniem systemu do miejsca pracy.

Najczęstsze przykłady czyszczenia zbiorników przemysłowych:

 • Czyszczenie basenów i zbiorników z nagromadzonych osadów
 • Czyszczenie zbiorników biomasy z mieszaniny piasku i szlamu
 • Czyszczenie zbiorników w rafineriach oraz zbiorników tankowców
 • Zbieranie płynnych pozostałości z produkcji przemysłowej
 • Oczyszczanie dorzeczy rzek i stawów
 • Wydobywanie wapna, gliny i innych osadów uzyskiwanych w trakcie procesu produkcyjnego w kapalni