Rozwiązania

W swych rozwiązaniach UPRENT jest wiarygodnym partnerem we wszelakich projektach dotyczących pompowania . Doświadczenie, wiedza oraz szeroka gama wysokiej jakości sprzętu pozwala nam skutecznie i z sukcesem realizować projekty pompowania. Dzięki ocenie specyfiki projektu dobieramy najlepsze rozwiązania dotyczące pompowania, zapewniamy transport na budowę, montaż systemów pompowych oraz opiekę techniczną na cały czas trwania projektu.

UPRENT oferuje rozwiązania odwadniające, które dotyczą nie tylko wypożyczenia sprzętu, ale także możliwości kompleksowej opieki nad projektem.

Czytaj więcej

UPRENT oferuje różne rozwiązania tymczasowych instalacji pompowych. Inaczej niż przy budowie nowych linii kanalizacyjnych, w trakcie przebudowy utworzenie tymczasowego bypassu remontowanego odcinka jest punktem kluczowym.

Czytaj więcej

Nasi specjaliści oferują pełną obsługę projektu, poprzez wybranie najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla czyszczenie zbiorników przemysłowych.

Czytaj więcej

UPRENT oferuje różne rozwiązania pompowania - od pompowania czystej wody do gęstych i lepkich cieczy, co jest możliwe dzięki zastosowaniu wysokowydajnych pomp najwyższej jakości od najlepszych producentów na rynku.

Czytaj więcej

Eksperci UPRENT oferują szybkie i skuteczne rozwiązanie pompowania w sytuacjach nietypowych i awaryjnych

Czytaj więcej

Pogłębiarki UPRENT są wykorzystywane w górnictwie oraz podwodnym wydobywania surowców mineralnych.

Czytaj więcej

UPRENT oferuje wynajmu generatorów prądotwórczych, sprzedaży i pełną obsługę oraz realizację projektów , dostawę, montaż i konserwację.

Czytaj więcej

UPRENT oferuje wiele rozwiązań dotyczących umocnień ścian wykopów, wybierając najbardziej optymalne systemy obudowy wykopów dla każdego projektu z osobna, oraz zapewnia   fachowe doradztwo i wsparcie podczas instalacji zabezpieczenia wykopu.

Czytaj więcej

UPRENT oferuje rozwiązania wybierając najbardziej odpowiedni system oczyszczania, na podstawie wyników pomiarów dotyczących składu chemicznego w zanieczyszczonych wodach.

Czytaj więcej

Próby ciśnieniowe są przeprowadzane w przypadku złożonych konstrukcji inżynierskich, zwłaszcza dla rurociągów wysokociśnieniowych i zbiorników przed ich uruchomieniem tak aby zapewnić trwałość konstrukcji.

Czytaj więcej