Renowacja głównego kolektora ściekowego w Tallinie

PROJEKT

Podczas remontu głównego kanału ściekowego w Tallinie, zamówionego przez firmę AS Tallinna Vesi, zaangażowany był nasz klient Lemminkäinen. Aby zapewnić swobodny dostęp do uszkodzonych odcinków rurociągu kanalizacyjnego konieczne było zastosowanie mobilnej stacji pompującej w celu zapewnienia ciągłego bypass`u kanalizacji o bardzo wysokich parametrach wydajnościowych zmiennych w czasie zapobiegając w ten sposób zalaniu remontowanego odcinka.
 

SPRZĘT

2 szt. Pioneer 200 SL
1 szt. Pioneer 300 SM
1 szt. Hidrostal H12K
1 szt. BBA BA 100
100 m przewodów ciśnieniowych D200
70 m Rura stalowa D600

ROZWIĄZANIE UPRENT

Zadaniem firmy UPRENT było natychmiastowe dostarczenie pomp na placu budowy, ponieważ klient nie miał czasu na szczegółowe opracowanie projektu i rozwiązania techniczne. Transport urządzeń rozpoczęto natyhmiast. Na etapie początkowym zainstalowano rurociągi a ważące 9 ton pompy zostały przemieszczone na miejsce instalacji systemu pompującego. Systemy pompowania były wielokrotnie zmieniane podczas realizacji projektu w celu dostosowania go do wymagań klienta i zmieniających się na budowie zadań.

PROJEKT W CYFRACH

24 miesiące świadczonej usługi
12 zaangażowanych pracowników
3 pojazdy
3 użądzenia dzwigowe używane podczas instalacji i demontażu
70 000 000m3 odprowadzonych ścieków
60 ton Całkowita masa układu pompowego

Rok projektu:
2014
Lokalizacja:
Tallin, Estonia
Liczba pracowników:
12
Czas realizacji projektu:
2 lata

Zobacz też: