BYPASS W SEKTORZE OIL&GAS

Projekt:

Dla zabezpieczenia prawidłowego przebiegu procesu szczelinowania przy odwiertach gazu łupkowego nasz Klient potrzebował pomp o wysokiej wydajności. Ze sztucznego zbiornika należało dostarczyć etapami, w ściśle określonych ramach czasowych, czystą wodę na odległość 500m z różnicą wysokości ponad 7m. Przed rozpoczęciem procesu tłoczenia, woda miała być skutecznie wymieszana z chemią kwasową za pomocą pomp w trybie zamkniętym.

Sprzet:

1 szt. Pioneer 300SM

3 szt. BBA BA 150E

1 szt. Zbirornik na paliwo 2500 l.

Rurociąg HDPE DN300

Rozwiązanie UPRENT:

Przy zbiorniku postawiono pompę Pioneer 300SM, która była główną pompą przy dostarczaniu wody, a trzy  pompy BA 150E były ustawione jako pompy rezerwowe. Na życzenie klienta zbudowano podwójną linie rurociągu HDPE o łącznej długości 1000 metrów. Na początku rurociągu tłocznego wstawiono filtry celem uzyskania  wody o lepszych właściwościach do uzyskania prawidłowej mieszanki do procesu szczelinowania otworu o głębokości 3 kilometrów pod wydobycie gazu ziemnego.

Proces szczelinowania należał do skomplikowanych, gdyż składał się z 6 etapów, które wymagały nieprzerwanej i bezproblemowej pracy pomp z całym układem (łącznie przepompowano 8000 m3 mieszanki), które dostarczyła firma UPRENT. Nad sprawną realizacją projektu czuwał doświadczony zespół specjalistów firmy UPRENT.

Projekt w cyfrach:

41 dni świadczonych usług

6 zaangażowanych pracowników

1000 m rurociągu HDPE

3600 m3/h maksymalnej wydajności

8000 m3 przetłoczonej wody

Rok projektu:
2018
Lokalizacja:
Polska, Kramarzówka
Liczba pracowników:
6
Czas realizacji projektu:
41 dni

Zobacz też: