Projekty

UPRENT jest wiarygodnym partnerem podczas prac związanych z różnorodnymi projektami pompowania. Doświadczenie, wiedza i szeroka gama wysokiej jakości sprzętu pozwala na skuteczne i efektywne zakończenie projektów wypompowania. Oceniwszy szczegóły każdego konkretnego projektu, zalecamy najskuteczniejsze i optymalne rozwiązaniem usługi pompowania, dostarczenie sprzętu do serwisu, instalację systemów pomp oraz zapewnienie opieki technicznej.

ODWODNIENIE KOMPLEKSOWE TRASA NIEPODLEGŁOŚCI BIAŁYSTOK

Firma Budimex wygrała przetarg na budowę dwóch odcinków Alei Niepodległości- Obwodnicy Białegostoku. Długość trasy 10,5km km, 11 dwupoziomowych skrzyżowań, tunel pod torami.  UPRENT zapewnił kompleksową obsługę odwodnienia obiektów, w tym  transporty, wykonanie instalacji, monitorowanie 24/7, tankowanie i serwisowanie sprzętu oraz konsultacje techniczne.

BYPASS POMPOWNIA ŚCIEKÓW KÓRNIK

Wykonawca remontu przepompowni ścieków w m. Kórnik potrzebował zapewnić w czasie realizacji projektu ciągłe przepompowanie ścieków z miasta do oczyszczalni. Zadaniem układu pompowego było wytworzenie podciśnienia w istniejącym rurociągu przed przepompownią i transfer ścieków na odległość 1,5 kilometra do oczyszczalni ścieków, tak aby umożliwić wykonawcy zadania dostęp do komory o głębokości 11m.

BYPASS W SEKTORZE OIL&GAS

Dla zabezpieczenia prawidłowego przebiegu procesu szczelinowania przy odwiertach gazu łupkowego nasz Klient potrzebował pomp o wysokiej wydajności. Ze sztucznego zbiornika należało dostarczyć etapami, w ściśle określonych ramach czasowych, czystą wodę na odległość 500m z różnicą wysokości ponad 7m. Przed rozpoczęciem procesu tłoczenia, woda miała być skutecznie wymieszana z chemią kwasową za pomocą pomp w trybie zamkniętym.

BYPASS W BIAŁYSTOKU JARZĘBINOWA/GAJOWA

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z komorami w rejonie ulic Gajowej i Jarzębinowej w Białymstoku” UPRENT w lipcu 2018 roku zrealizował dla firmy Terkan, usługę polegającą na kompleksowej budowie i obsłudze by-passu na czas realizacji prac renowacyjnych.

BYPASS BUDIMEX BIAŁYSTOK

Na budowie trasy Niepodległości w Białymstoku klient w czasie realizacji nowego kolektora tłocznego do kanalizacji potrzebował tymczasowego i skutecznego rozwiązania na przepompowanie ścieków. Zadanie wymagało od UPRENT zastosowania rozwiązań o różnych wydajnościach i długościach tłoczenia. Przedmiotem zlecenia był również sprzęt rezerwowy, nadzór 24/7 i tankowanie.

Bypass Pompownia Ścieków Koło

Remont pompowni ścieków w województwie wielkopolskim miał miejsce w 2017 roku, kiedy firma Uprent przejęła na siebie odpowiedzialność za zastępcze pompowanie ścieków. Zadanie polegało na pominięciu istniejącej pompowni na czas jej remontu, budowie zastępczego układu pompowania ścieków oraz podłączeniu się do istniejącej instalacji. Pompowanie ścieków odbywało się na odległość ok. 1 km.

Bypass przebudowa pompowni Sadyba

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Budowa obiektów oraz instalacji dla neutralizacji powietrza złowonnego na terenie Stacji Pomp Kanałowych  „Sadyba” Firma UPRENT w okresie od 15.01 do 21.03.2018 roku realizowała dla firmy Husar usługę polegającą na kompleksowym wykonaniu by-passu wraz z obsługą na czas remontu komory części mokrej przepompowni.

Bypass Oczyszczalnia Ścieków Zielona Gora

Remont oczyszczalni ścieków w województwie lubuskim miał miejsce w 2017 roku, kiedy firma Uprent przejęła na siebie odpowiedzialność za tymczasowe pompowanie ścieków.

Odwodnienie wykopów pod fundamenty linii elektroenergetycznej 400kV

Odwadnianie igłofiltrami w 250 wykopach budowlanych w celu zapewnienia budowy fundamentów na trasie 140 kilometrowej linii wysokiego napięcia.

Bypass kanalizacji sanitarnej w Rydze

UPRENT jako ekspert w dziedzinie pomp i rozwiązań energetycznych, przeprowadził prace przy budowie największego kolektora ścieków ostatnich lat w krajach bałtyckich.

Renowacja głównego kolektora ściekowego w Tallinie

Tymczasowe obejście ścieków podczas prac remontowych kolektora.

Prace na zatopionym promie

Zespół Uprent uczestniczył w pracach ratowniczych zapobiegając całkowitemu zatonięciu promu .

Tymczasowe zasilanie elektryczne podczas Festiwalu światła “Staro Riga 2016”

Zasilanie instalacji świetlnych

Tymczasowe rozwiązania zasilania na festiwalu muzycznym KUBANA

Czyszczenie hydrotermalnych zbiornika z obróbką drewna

Projekt dotyczył dokładnego oczyszczenia zbiorników obróbki hydrotermalnej.

Pogłębianie w Rydze

UPRENT były odpowiedzialne za wykonywanie wydobycia piasku w celu pogłębienia żwirowni i rozbudowy składowiska.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

Tymczasowe linie kanalizacji podczas renowacji obiektu.

Pompowanie biomasy w biogazowni

Podczas trwania tego projektu UPRENT miał za zadanie wypompowanie biomasy.