Projekty

UPRENT jest wiarygodnym partnerem podczas prac związanych z różnorodnymi projektami pompowania. Doświadczenie, wiedza i szeroka gama wysokiej jakości sprzętu pozwala na skuteczne i efektywne zakończenie projektów wypompowania. Oceniwszy szczegóły każdego konkretnego projektu, zalecamy najskuteczniejsze i optymalne rozwiązaniem usługi pompowania, dostarczenie sprzętu do serwisu, instalację systemów pomp oraz zapewnienie opieki technicznej.

REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Remont oczyszczalni ścieków w województwie lubuskim miał miejsce w 2017 roku, kiedy firma Uprent przejęła na siebie odpowiedzialność za tymczasowe pompowanie ścieków.

Odwodnienie wykopów pod fundamenty linii elektroenergetycznej 400kV

Odwadnianie igłofiltrami w 250 wykopach budowlanych w celu zapewnienia budowy fundamentów na trasie 140 kilometrowej linii wysokiego napięcia.

Bypass kanalizacji sanitarnej w Rydze

UPRENT jako ekspert w dziedzinie pomp i rozwiązań energetycznych, przeprowadził prace przy budowie największego kolektora ścieków ostatnich lat w krajach bałtyckich.

Renowacja głównego kolektora ściekowego w Tallinie

Tymczasowe obejście ścieków podczas prac remontowych kolektora.

Prace na zatopionym promie

Zespół Uprent uczestniczył w pracach ratowniczych zapobiegając całkowitemu zatonięciu promu .

Tymczasowe zasilanie elektryczne podczas Festiwalu światła “Staro Riga 2016”

Zasilanie instalacji świetlnych

Tymczasowe rozwiązania zasilania na festiwalu muzycznym KUBANA

Czyszczenie hydrotermalnych zbiornika z obróbką drewna

Projekt dotyczył dokładnego oczyszczenia zbiorników obróbki hydrotermalnej.

Pogłębianie w Rydze

UPRENT były odpowiedzialne za wykonywanie wydobycia piasku w celu pogłębienia żwirowni i rozbudowy składowiska.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

Tymczasowe linie kanalizacji podczas renowacji obiektu.

Pompowanie biomasy w biogazowni

Podczas trwania tego projektu UPRENT miał za zadanie wypompowanie biomasy.