Transfer wody OIL & GAS

Projekt:

W trakcie przygotowań do wydobywania gazu łupkowego na Podkarpaciu, nasz Klient potrzebował pomp o wysokiej wydajności do wykonania procesu szczelinowania. Ze sztucznego zbiornika należało precyzyjnie określonymi etapami dostarczyć czystą wodę na odległość 500m z różnicą wysokości ponad 7m. Przed rozpoczęciem procesu tłoczenia, woda miała być skutecznie wymieszana z chemią kwasową za pomocą pomp w trybie zamkniętym.

Sprzęt:

3 szt. BBA BA 150E
Rurociąg HDPE DN300

Rozwiązanie UPRENT:

Przy zbiorniku zainstalowano dwie pompy BBA BA150E , które wykonywały pracę głównych pomp przy transferze wody, a trzecia pompa BA150E ustawiona była jako pompa rezerwowa. Zgodnie z wymaganiami projektu zbudowano stabilną linie rurociągu HDPE o średnicę DN300 o łącznej długości 400 metrów. Na początku rurociągu tłocznego wstawiono filtry celem uzyskania  wody o lepszych właściwościach do uzyskania prawidłowej mieszanki do procesu szczelinowania otworu o głębokości 3 kilometrów pod wydobycie gazu ziemnego.
Proces szczelinowania należał do skomplikowanych, gdyż składał się z 6 etapów, które wymagały nieprzerwanej i bezproblemowej pracy pomp z całym układem (łącznie przepompowano 8000 m3 mieszanki), którą dostarczyła firma UPRENT. Nad sprawną realizacją projektu czuwał doświadczony zespół specjalistów firmy UPRENT.

Projekt w cyfrach:

41 dni świadczonych usług

6 zaangażowanych pracowników

400 m rurociągu HDPE

1425 m3/h maksymalnej wydajności

8000 m3 przetłoczonej wody