POMPOWANIE BIOMASY W BIOGAZOWNI

PROJEKT

Pompowanie biomasy jest koniecznością na farmach oraz w biogazowniach w przypadkach gdzie biomasa jest zbyt płynna, aby mogły być zbierana maszynami lub zbyt stała, aby mogły być transportowana przez proste pompy wirnikowe. W tym przypadku klient zwrócił się do firmy UPRENT, gdyż poprzednie metody nie wystarczyły do ​​rozwiązania problemu z osadami.

SPRZĘT

1 szt. Dragflow EL 35 HC
1 szt. Hidrostal E05Q
1 szt. Proril STORMY 455
1 szt. Varisco J70
100 m wąż podciśnieniowy D100
100 m wąż ciśnieniowy D150

ROZWIĄZANIE UPRENT

Po analizie prac pompowych przeprowadzonych przez wcześniejszego podwykonawcę stwierdzono główny problem – górna warstwa biomasy zbiornika reaktora biogazowego stwardniała oraz została uziarniona. Rozpoczęto proces cyrkulacji istniejącej mieszaniny, a przepływ warstwy ciekłej biomasy skierowano na utwardzoną powierzchnię, łamiąc jej strukturę.W ten sposób po kilku godzinach pracy uzyskano jednolitą, łatwo transportowalną strukturę.

PROJEKT W CYFRACH

2 dni świadczonej usługi sprzątania
4 zaangażowanych pracowników
3 pojazdy
700 m3 mieszaniny
5 h mobilizacji systemu
20 godzin na instalację, pompowanie i demontaż