POGŁĘBIANIE W RYDZE

PROJEKT

Typowe zastosowanie usługi pogłębiania ma miejsce podczas podwodnego wydobywania minerałów. W tym przypadku, wraz z potrzebą klienta, aby powiększyć zbiornik odpadów, utworzony w obrębie powiatu Ryga na Łotwie, można było wydobyć materiał i przetransportować go na pole refulacyjne.

SPRZĘT

1 szt. DRF-C1M
1 szt. Dragflow EL1204HC
1 szt. BBA BA80
1 szt. Generator 130 kW
200 m rura HDPE D250
15 m wąż ciśnieniowy D250

ROZWIĄZANIE UPRENT

Podczas czyszczenia dna zbiornika największa uwagę należy poświęcić dokładności działania. Głównym celem podwodnego urabiania jest wydobycie podwodnych minerałów także główna uwaga musi zostać skierowana na wydajność – m3 / h. W tym przypadku zespół firmy UPRENT postanowił zainstalować pogłębiarkę z pompą elektryczną wraz z pierścieniem strumieniowym zwiększając w ten sposób zdolność pogłębiania.

PROJEKT W NUMERACH

1 miesiąc świadczonej usługi
40 000 m3 wydobytego materiału
3 zaangażowanych pracowników
300 roboczogodzin
3 pomiary geodezyjne
7 godzin instalacji pogłębiarki i przygotowania do pracy po dostawie sprzętu na miejsce