Odwodnienie wykopów pod fundamenty linii elektroenergetycznej 400kv

PROJEKT

Nasz klient „Aldesa Nowa Energia” Sp. z o.o. wygrała przetarg na budowę w rekordowo krótkim czasie jednego z największych projektów linii wysokiego napięcia w Polsce, co wiązało się z wymogiem specjalistycznej pomocy na początkowym etapie budowy. Zaproszenie zostało zdefiniowane w następujący sposób – równoczesne odwadnianie obiektów pod fundamenty słupów wysokiego napięcia 400 kV na trzech odcinkach budowy w Ostrołęce, Szczytnie i Olsztynie-Mątkach. Długości trasy 140 km, ponad 200 stanowisk do odwodnienia. Wykonawca zapewnia transport, wykonuje instalację, monitorowanie 24/7, tankowanie i serwisowanie sprzętu oraz konsultacje techniczne.

SPRZĘT

70 szt. BBA PT 150
10 sztuk. BBA BA 100
5 szt. Varisco J2-180
300 szt. Kolektory stalowe D100
2000 szt. Igłofiltry próżniowe, grawitacyjne oraz w oplocie kokosowym
3 000 m węży ciśnieniowych D100

ROZWIĄZANIE UPRENT

Każde stanowisko było opracowywane indywidualnie zgodnie z geologią, danymi geograficznymi oraz wg potrzeb klienta oraz innych podwykonawców pracującaych w odwadnianym wykopie. Oprócz skuteczności technicznej, zarządzanie tak dużym projektem było nie lada wyzwaniem, skuteczna organizacja pracy oraz rotacjia pracowników, transporty w miejsca niedostepne dla zwykłego auta, tankowanie sprzętu oraz jego nadzór 24/7. Firma UPRENT przez 15 miesięcy zapewniała kompleksową obsługę wszystkich projektów związanych z pompowaniem na tej budowie zgodnie z potrzebami klienta.

PROJEKT W CYFRACH

15 miesięcy świadczonej usługi
200 odwodnionych stanowisk
40 zaangażowanych pracowników
11 pojazdów
300 000 litrów paliwa uzupełnione
25 000 000 m3 przepompowanych wód gruntowych