Odwodnienie kompleksowe – przejazd kolejowy w Otwocku

Projekt:

Odwodnienie wykopu pod budowę przejścia podziemnego w ciągu trasy modernizowanej linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Pilawa dla Klienta – Budimex. Na powyższe zadanie UPRENT zapewnił dostawę sprzętu do odwodnienia wykopów wraz z kompleksowy montażem.

Sprzęt:

4 szt. pomp tłokowych spalinowych

1 szt. pompa wirnikowa BBA BA 150E

1 szt. pompa zatapialna CAPRARI KCM150LA, 400v

1 szt. – zbiornik na wodę o pojemności 23 m3

230 szt.  – igłofiltry dn50

500 m – linia zrzutu dn200

Rozwiązanie UPRENT:

Do odwodnienia wykopu pod przejście podziemne zastosowano 4 pompy tłokowe spalinowe o wydajności ok. 90m3/h każda ustawione na dnie wykopu o głębokości 12m, które zrzucały wodę do zbiornika pośredniego o pojemności 23 m3, a następnie pompą wirnikową o wydajności 475 m3/h woda była tłoczona z wykopu na odległość ok. 500m rurociągiem o średnicy 200mm. Aby zapewnić ciągłość i bezawaryjność odwodnienia, do odprowadzenia wody ze zbiornika zastosowano również zatapialną pompę rezerwową o wydajności 376 m3/h. W związku z bardzo dużymi napływami wód gruntowych zastosowano igłofiltry o średnicy 50mm w ilości 230 szt. Powyższe rozwiązanie zostało zaprojektowane, aby umożliwić odwodnienie i odprowadzenie wody z głębokości ponad 15m, co pozwoliło Klientowi na wykonanie prac budowlanych w zakładanym terminie.

 Projekt w cyfrach:

2 miesiące świadczonej usługi

8 zaangażowanych pracowników

63 godziny montażu instalacji odwodnieniowej

518 400 m3 przepompowanych wód gruntowych