Odwodnienie kompleksowe – budowa trasy S19

Projekt:

Firma Aldesa wygrała przetarg na budowę drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika, obejmujący: Część nr 1: odc. realizacyjny Lublin (węzeł Konopnica obecnie Lublin Węglin – bez węzła) – węzeł Niedrzwica D. obecnie Niedrzwica Duża z węzłem, długość ok. 12 km.

Na powyższe zadanie UPRENT zapewnił dostawę sprzętu do odwodnienia wykopów wraz z kompleksowy montażem.

Sprzęt:

7 szt. pomp tłokowych w szczytowym momencie prac

340 szt.  – igłofiltry dn32

2 szt. pomp do montażu igłofiltrów

Rozwiązanie UPRENT:

Do odwodnienia wykopów zleconych przez Zamawiającego firma Uprent zastosowała pompy tłokowe spalinowe wraz z zestawami igłofiltrów dn32. Każde stanowisko było opracowywane indywidualnie zgodnie z geologią oraz wg potrzeb. Montaże instalacji były wykonywane przez doświadczone ekipy co pozwoliło zapewnić ciągłość i terminowość prac budowlanych. Firma UPRENT przez 6 miesięcy zapewniała kompleksową obsługę pod kątem serwisów oraz utrzymania sprzętu odwadniającego.

Projekt w cyfrach:

6 miesięcy świadczonych usług

6 zaangażowanych pracowników

100 000 m3 przepompowanych wód gruntowych