PROJEKT ODWODNIENIA ZA POMOCĄ STUDNI DEPRESYJNYCH – DOLNOŚLĄSKIE

Oferta UPRENT zawierająca konsultację, dobór, instalację oraz elektroniczny monitoring pracy pomp głębinowych, została wybrana przez Konsorcjum budujące nowoczesny obiekt sportowy, jako oferta najkorzystniejsza i przede wszystkim oferta kompleksowa, wychodząca naprzeciw skomplikowanym wymaganiom technicznym projektu. Zajęliśmy się projektem odwodnienia za pomocą studni depresyjnych, co jest jednym z kluczowych systemów odwadniania. Nasza firma specjalizuje się w odwadnianiu igłofiltrami, drenażu pionowego i poziomego, ale do realizacji tego zlecenia wybrany został system studni depresyjnych. Podyktowane było to warunkami panującymi na placu budowy. Tego typu systemy odwadniania doskonale sprawdzają się w przypadku projektów na dużych głębokościach (od 8 metrów). Oprócz tego chętnie wykorzystywane są w przypadku inwestycji długoterminowych, przekraczających 6 miesięcy. Dzięki temu rozwiązanie to jest ekonomiczne i pozwala na efektywną pracę na placu budowy. W ramach projektu przygotowaliśmy szeroko rozstawione studnie, które zapewniły niezbędny poziom wód gruntowych na terenie inwestycji. Nasze zadanie obejmowało nie tylko montaż, ale także obsługę, szkolenia, wsparcie techniczne i merytoryczne.

Sprzęt do odwodnienia placu budowy

Z jakiego sprzętu do odwodnienia placu budowy korzystaliśmy podczas realizacji tej inwestycji? Flotę urządzeń zasiliły:

  • pompa głębinowa Saer wraz z akcesoriami i automatyką sterującą praca pomp – 10 szt.
  • piaskowniki do wyłapywania frakcji stałej z wody – 2 szt.,
  • opomiarowanie zrzutu – 2 szt.,
  • rurociąg tłoczny o długości 800 m.

Rozwiązanie projektu odwodnienia placu budowy

W celu długoterminowego odwodnienia placu budowy, wykorzystany został zestaw dziesięciu pomp głębinowych firmy Saer, zainstalowany przez specjalistów UPRENT w przygotowanych uprzednio studniach głębinowych. Wydajność pomp została dopasowana do zmieniających się, wraz z postępem prac, potrzeb na budowie, co umożliwiła instalacja elektronicznego systemu sterowania i zarządzania przepływem wody. Panele sterujące umożliwiają pracę pomp w trybie automatycznym oraz monitoring i kontrolę pracy układu.

Projekt w cyfrach

100 000 m3 przepompowanej wody

10 pomp głębinowych