Budowa gazociągu Polska – Litwa, Konopki – Kuków

Projekt:

GAZ-SYSTEM zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z drugą częścią północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa. Kontrakt na roboty budowlane na fragmencie Konopki – Kuków (ok. 77 km) został podpisany z konsorcjum firm, którego liderem jest NDI Energy Sp. z.o.o. UPRENT zapewnił kompleksową obsługę odwodnienia obiektów w powiatach ełckim oraz grajewskim. Transporty, wykonanie instalacji, monitorowanie 24/7, tankowanie i serwisowanie sprzętu oraz konsultacje techniczne.

Sprzęt:

21 szt. – pomp tłokowych w szczytowym momencie prac

2500 szt. – igłofiltrów próżniowych

2000 m – węży zrzutowych DN100

1 szt. – Wiertnica hydrauliczna

Rozwiązanie UPRENT:

Każdy odcinek był opracowywany indywidualnie zgodnie z geologią oraz wg potrzeb Klienta oraz innych podwykonawców pracujących w odwadnianym wykopie. Oprócz skuteczności technicznej, zarządzanie tak dużym projektem było znacznym wyzwaniem operacyjnym, której celem było zapewnienie ciągłości i terminowości wykonania prac budowlanych. Skuteczna organizacja pracy, dobór najbardziej wydajnych rozwiązań, transporty w miejsca niedostępne dla zwykłego auta, tankowanie sprzętu oraz jego nadzór 24/7. Firma UPRENT przez 6 miesięcy zapewniała kompleksową obsługę projektów związanych z pompowaniem na tej budowie zgodnie z potrzebami klienta.

Projekt w cyfrach:

200 dni świadczonych usług

25 000 litrów uzupełnionego paliwa

2 000 000 m3 przepompowanych wód gruntowych

4500m  zamontowanego odwodnienia

10 zaangażowanych pracowników