CZYSZCZENIE HYDROTERMALNYCH ZBIORNIKA Z OBRÓBKĄ DREWNA

PROJEKT

Co roku największy producent sklejki drewnianej Latvijas Finieris organizuje przerwy technologiczne w trakcie sezonowej niszy . Planowane procedury konserwacyjne, prewencyjne naprawy i czyszczenie różnych zbiorników i magazynów odbywa się przy małej produkcji. Firma UPRENT zaproponowała przystąpienie do czyszczenia zbiornika wstępnej obróbki drewna.

SPRZĘT

1 szt. Dragflow EL 35 HC
1 szt. Hidrostal E05Q
1 szt. BBA BA80
1 szt. Varisco J70
1 szt. BBA BA 150
200 m wąż ciśnieniowy D150

ROZWIĄZANIE UPRENT

Uzycie pomp wysokociśnieniowych w połączeniu z wydajnymi pompami wirnikowymi z wysokim wpółczynnikiem przelotu swobodnego substancji stałych oraz wzbogacenie medium wodą lub innym roztworem specjalnie dobranym pod specyfike zbiornika. Stosując wyżej wymienioną metodę możemy uzyskać jednorodną i łatwo transportowalną emulsję. W zależności od parametrów cieczy lub masy mieszanie emulsji należy rozpocząć jak najszybciej, aby zapobiec osadzaniu się ciał stałych i stratyfikacji frakcji ciekłej przed wypompowaniem emulsji.

PROJEKT W CYFRACH

14 dni świadczonej usługi czyszczenia
11 zaangażowanych pracowników
3 pojazdy
24h/7 praca na 3 zmiany
300 m3 wydobyto materiału stałego
2x szybsze wykonanie zadania w porównaniu do wcześniej stosowanych metod