Bypass w Białymstoku Jarzębinowa/Gajowa

Projekt:

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z komorami w rejonie ulic Gajowej i Jarzębinowej w Białymstoku” UPRENT w lipcu 2018 roku zrealizował dla firmy Terkan, usługę polegającą na kompleksowej budowie i obsłudze by-passu na czas realizacji prac renowacyjnych.

Sprzęt:

4 szt. – Hidrostal F10HD

1 szt. – ABS XFP301M

2 szt. – Betsy 300

2 szt. – BBA BA 150

2 szt. – Kontenery PLC

2 szt. – Agregaty 200 kVa

2 szt. – Agregaty 100 kVa

Rurociag stalowy DN500

Rurociag stalowy DN600

Rurociag staloowy DN150

Rozwiazanie UPRENT:

Do komory z maksymalnym napływem wstawiono 3 duże elektryczne pompy (2 x Hidrostal F10HD oraz 1 x ABS XFP301M) i 1 pompę spalinową jako rezerwową (Betsy 300). W drugiej komorze z mniejszym napływem zastosowano 2 duże elektryczne pompy (Hidrostal F10HD) i 1 spalinowa jako rezerwowa (Betsy 300). Za stały dopływ energii odpowiadały agregaty firmy Breednord.

Firma UPRENT zaprojektowała model 3D całego układu i po zatwierdzeniu go z Wodociągami oraz Zarządem Dróg Miejskich w Białymstoku przystąpiono do montażu bypassu. Instalacja rurociągu wymagała postawienia dwóch tymczasowych mostów nad ulicami w sposób umożliwiający płynny ruch samochodów. Wyzwaniem w trakcie projektu było przepompowanie ścieków po olbrzymich opadach deszczu.

Projekt w cyfrach:

23 dni świadczonej usługi

8 zaangażowanych pracowników

120 ton sprzętu

24h/7 nadzór nad instalacją

230 m rurociągu tłocznego

2 rurociągi po 18m nad 2 ulicami

9 pomp

7600 m3/h maksymalnej wydajności