Bypass przebudowa pompowni Sadyba

PROJEKT

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Budowa obiektów oraz instalacji dla neutralizacji powietrza złowonnego na terenie Stacji Pomp Kanałowych  „Sadyba”
Firma UPRENT w okresie od 15.01 do 21.03.2018 roku realizowała dla firmy Husar usługę polegającą na kompleksowym wykonaniu by-passu wraz z obsługą na czas remontu komory części mokrej przepompowni.

SPRZĘTc:\Users\liene - Bypass przebudowa pompowni Sadyba

1 szt. Panel sterowania z przemiennikiem częstotliwości (do 0,5 MW)
1 szt. Generator 240 kW
Rurociąg stalowy DN500 

ROZWIĄZANIE UPRENT

W ramach realizacji projektu do tymczasowego przepompowania ścieków użyto 4 pomp Hidrostal F10 o wydajności 970 m3/h każda. Praca pomp odbywała się automatycznie za pośrednictwem kontenera sterowniczego PLC sterującego częstotliwością pracy pomp, co pozwalało na bezobsługową pracę sprzętu w trakcie trwania projektu. Ułożenie szeregowe pomp pozwalało na zwiększenie wydajności układu do maksymalnie 4000 m3/h.
Transport ścieków do komory odbiorczej odbywał się za pomocą rurociągu o średnicy 500 mm i długości 120 mb dostarczonego przez UPRENT.
Firma UPRENT na zlecenie Zamawiającego zapewniła również awaryjne źródło zasilania tymczasowej przepompowni ścieków. W ramach zadania dostarczony został wysokiej klasy generator prądu o mocy 240 kW wraz z automatyką oraz zewnętrznym zbiornikiem paliwa umożliwiającą automatyczne uruchomianie generatora w przypadku braku zasilania.

PROJEKT W CYFRACH

60 dni świadczonej usługi
6 zaangażowanych pracowników
2 pojazdy 
4 000 000 m3 ścieków przepompowanych