Bypass przebudowa pompowni „Gryczana”

Modernizacja komory dopływowo-rozdzielczej na terenie przepompowni ścieków „Gryczana”

Projekt:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. miasta Wołomin ogłosiło przetarg na zastępczą przepompownię w ramach modernizacji komory dopływowo – rozdzielczej. Projekt polegał na transferze ścieków w ilości 2000 m3/h celem obejścia przepompowni i przekierowanie ich bezpośrednio na teren oczyszczalni m. Wołomin, dwiema liniami rurociągu DN600 o długości 2700m.

Główne założenia pompowni:

–  wydajność układu pompowni tymczasowej ok. 4000m3/h
– zrzut rurą stalową DN 500 o długości 25m
– wpięcie rurociągu do kolektora burzowego 2 x DN600 o długości 2700m.
– zasilanie elektryczne
– agregat zasilający pompy burzowe sterowany automatycznie za pomocą pływaka w komorze ssącej

Sprzęt:

1 szt. Kontener 2 x Hidrostal F10HD
2 szt. Hidrostal F10HD
2 szt. Kontener sterujący PLC 2 x 45kW
1 szt. Pompa próżniowa Busch
1 szt. Agregat CAT 110kVA
25m rurociągu DN500

Rozwiązanie UPRENT:

W ramach wygranego przetargu do tymczasowego przepompowania ścieków użyto 1 kontenera 2 x Hidrostal F10HD z osobnym systemem próżniowym oraz 2 pompy burzowe Hidrostal F10HD o łącznej wydajności 4000 m3/h z rezerwowym systemem próżniowym zasilającym pompą Busch. Praca pomp odbywała się automatycznie za pośrednictwem kontenera sterowniczego PLC, co pozwalało na bezobsługową prace sprzętu w trakcie trwania projektu. Pompy burzowe były zasilane oddzielnym źródłem zasilania dostarczonym przez firmę UPRENT. Był to agregat 110kVA producenta CAT z automatyką umożliwiającą uruchomienie generatora przy gwałtownym wzroście poziomu ścieków w komorze ssawnej. Transport ścieków do oczyszczalni odbywał się za pomocą rurociągu stalowego o średnicy 500 mm i długości 25mb z bezpośrednim wpięciem do dwóch niezależnych kanałów 600 mm o długości 2700mb

Projekt w cyfrach:

109 dni świadczonych usług
6 zaangażowanych pracowników
25 m rurociągu stalowego
4000 m3/h maksymalnej wydajności