PROJEKT BYPASS POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY

Oferta naszej firmy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na tymczasowe przekierowanie ścieków z kanału DN400 na czas budowy przepompowni docelowej w inwestycji budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi S2.

Sprzęt:

2 szt. – Pompa Hidrostal E05Q

1 szt. – Pompa BBA  BA 150E – rezerwa

1 szt. – Kontener sterujący PLC 2 x 45kW

2 x 30m – Rurociąg tłoczny DN200

Rozwiazanie UPRENT:

Do układu tymczasowej przepompowni użyto zestawu dwóch pomp elektrycznych Hidrostal e05Q o łącznej wydajności 600 m3/h oraz pompy rezerwowej spalinowej BBA BA150E o wydajności 475m3/h na wypadek braku zasilania na budowie. Pompowania została podłączona pod kontener sterujący PLC, który umożliwia pracę pomp w trybie automatycznym oraz zdalny monitoring i kontrolę pracy układu. Dodatkowym wyposażeniem jest system powiadomień SMS, który informuje użytkowników o zwiększonym napływie ścieków oraz braku zasilania.

Projekt w cyfrach:

12 miesięcy świadczonej usługi

1 300 000 m3 przepompowanych ścieków