BYPASS OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ZIELONA GÓRA

PROJEKT

Remont oczyszczalni ścieków w województwie lubuskim miał miejsce w 2017 roku, kiedy firma Uprent przejęła na siebie odpowiedzialność za tymczasowe pompowanie ścieków. Podczas prac modernizacyjnych konieczne było zatrzymywanie wszystkich pomp w pompowni głównej oraz pompowni lokalnej, zapewniając w ten sposób obejście kanalizacji całego miasta i regionu między pomieszczeniem krat, a pomieszczeniem sit z pominięciem komory pomp.

SPRZĘT

3 szt. Hidrostal F10HD
2 szt. Hidrostal E05Q
1 szt. Panel sterowania z przemiennikiem częstotliwości (do 0,5 MW)
Rurociąg stalowy DN500
Rurociąg stalowy DN200

ROZWIĄZANIE UPRENT

Do utworzenia mobilnej stacji pompowania, połączono zatapialne pompy Hidrostal o różnych wydajnościach. Firma UPRENT stworzyła projekt techniczny i projekt zarządzania pracami oraz zdefiniowała precyzyjne parametry hydrauliczne wymagane do wykonania prac. Najtrudniejszym zadaniem było zainstalowanie systemu ze względu na znaczącą wagę, przeszkody budowlane i ogólny brak dostępu do trasy bypassu.

PROJEKT W CYFRACH

30 dni świadczonej usługi
4 zaangażowanych pracowników
2 pojazdy
3700 m3 / h maksymalnej wydajności
140 000 mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię