BYPASS, KOMPLEKSOWE ODWODNIENIE ORAZ WYNAJEM SZALUNKÓW

Projekt:

Układ zastępczego pompowania ścieków, odwodnienie wykopu oraz szalunki do zabezpieczenia wykopu pod wymianę kolektora ściekowego w ciągu trasy tramwajowej w Poznaniu dla Strabag. Na powyższe zadanie UPRENT zapewnił dostawę sprzętu wraz z kompleksowym montażem pomp.

Sprzęt:

4 szt pomp wirnikowych BBA BA 150E

3 szt. pomp tłokowych spalinowych

1 szt. pompa zatapialna Proril Tank 437

1 szt. – generator prądu 16kW

60 szt.  – igłofiltry dn50

720 m – linia zrzutu dn200

Rozwiązanie UPRENT:

Do układu zastępczego pompowania ścieków wykorzystano 4 pompy wirnikowe o wydajności 475 m3/h każda oraz długości zrzutu ok. 180m każda z kolektorami tłocznymi d200. Do odwodnienia wykopu 3 pompy tłokowe spalinowe o wydajności ok. 90m3/h każda ustawione na trasie wymienianego kolektora. Aby zapewnić odprowadzenie wody z istniejącego drenażu zastosowano również zatapialną Proril Tank o wydajności 85 m3/h. W związku z bardzo trudnymi warunkami gruntowymi zastosowano igłofiltry o średnicy 50mm w ilości 60 szt w obsypce. Powyższe rozwiązanie zostało zaprojektowane, aby umożliwić czasowe przepompowanie ścieków i odwodnienie, co pozwoliło Klientowi na wykonanie prac budowlanych w zakładanym terminie. Do zabezpieczenia wykopu o głębokości do 5m zastosowano dostarczone przez Uprent szalunki typu ciężkiego.

Projekt w cyfrach:

3 tygodnie świadczonej usługi

6 zaangażowanych pracowników

Ok. 28 000 m3 przepompowanych ścieków