BYPASS KANALIZACJI SANITARNEJ W RYDZE

PROJEKT

Firma OSTAS CELTNIEKS SIA wygrała przetarg na budowę infrastruktury przy budowie wielofunkcyjnego parku NEW HANZA CITY w Rydze na Łotwie. Nowa sekcji musiała zostać podłączona do istniejącego głównego rurociągu kanalizacyjnego. Tymczasowe obejście głównego rurociągu zapewniło możliwość jego częściowej renowacji oraz podłączenie nowego wpustu.

SPRZĘT

4 szt. Hidrostal F10HD
1 szt. Pioneer 300 SM
1 szt. BGS PBO 100
1 szt. Generator 120 kW
1 szt. Stalowy most bypassu 5 m wysokości D500
130 m rurociągu metalowego D500

ROZWIĄZANIE UPRENT

Początkowy pomysł wykorzystania różnych pomp zatapialnych w kolektorze ścieków został odrzucony z powodu ograniczeń przestrzeni. Specjalnie wykonany kolektor wlotowy i odwadniający zostały zbudowane specjalnie na potrzeby projektu, dzięki czemu pompy zatapialne we współpracy z pompami próżniowymi mogły pracować trybie suchym. Dzięki rozwiązaniom telemetrycznym wydajność układu pompowego mogła być kontrolowana i dopasowywania na odległość w dokładnej chwili zgodnie z automatycznymi pomiarami dokonanymi bezpośrednio w głównym kolektorze.

PROJEKT W CYFRACH

26 dni świadczonej usługi
8 000 gospodarstw domowych podłączonych do bypassu
7 pracowników
3 pojazdy
1 200 000 m3 ścieków przepompowanych
D1600 kolektor kanalizacji ściekowej przepompowany do tymczasowych rurociągów D300