BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

PROJEKT

Remont największej oczyszczalni ścieków w krajach bałtyckich miał miejsce w 2011 roku, kiedy główny wykonawca VELVE SIA wygrał przetarg na prace dla przedsiębiorstwa Rīgas Ūdens SIA. Podczas prac modernizacyjnych konieczne było stopniowe i sekwencyjne zatrzymywanie wszystkich procesów w najdłuższej sekcji oczyszczania, zapewniając w ten sposób obejście kanalizacji całego miasta między basenami technologicznymi.

SPRZĘT

3 szt. Hidrostal I16K
3 szt. Hidrostal F10HD
1 szt. Hidrostal F12K-SS
1 szt. Panel sterowania z przemiennikiem częstotliwości (do 0,5 MW)
300 m rurociąg stalowy D600
100 m rurociąg stalowy D300

ROZWIĄZANIE UPRENT

Do utworzenia mobilnej stacji pompowania, połączono zatapialne pompy Hidrostal o różnych wydajnościach. Firma UPRENT stworzyła projekt techniczny i projekt zarządzania pracami oraz zdefiniowała precyzyjne parametry hydrauliczne wymagane do wykonania prac. Najtrudniejszym zadaniem było zainstalowanie systemu ze względu na znaczącą wagę, przeszkody budowlane i ogólny brak dostępu do trasy bypassu.

PROJEKT W CYFRACH

5 miesięcy świadczonej usługi
7 zaangażowanych pracowników
3 pojazdy
9500 m3 / h maksymalnej wydajności
100 000 EUR koszt energii elektrycznej do zasilania
800 000 mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię