Transfer wody – urządzenia pompujące wodę czystą i brudną

POMPY

Oferujemy pompy i akcesoria do obsługi zarówno czystej i brudnej wody, jak również do przenoszenia różnych rodzajów lepkich płynów lub cieczy o wysokim stężeniu cząstek stałych. Pompy i akcesoria są wykorzystywane w różnorodnych układach pompowych z możliwością zapewnienia kompleksowego pompowania w pełnym zakresie.