Popularne systemy odwadniania

Sposobów na obniżenie poziomu wód gruntowych i pozbycie się nadmiaru wody przy okresowym odwadnianiu lub przed rozpoczęciem prac budowlanych jest co najmniej kilka. W zależności od rodzaju gruntu oraz charakteru prowadzonych robót stosowane są różne systemy odwadniania. W dzisiejszym artykule scharakteryzujemy najpopularniejsze z nich. Zapraszamy do lektury dalszej części wpisu.

System odwadniania igłofiltrami

Odwodnienie igłofiltrami to jeden z najpopularniejszych i najskuteczniejszych systemów stosowanych przy obniżaniu poziomu wód gruntowych. Charakterystyczną cechą tej metody jest zastosowanie instalacji igłofiltrowej, na którą składa się zestaw igłofiltrów, kolektory ssące, urządzenie lub zestaw urządzeń pompujących oraz akcesoria, w tym rury przelotowe, węże zrzutowe, łuki i szybkozłącza.

Umieszczone w gruncie za pomocą metody wpłukiwania igłofiltry stanowią punkty ujęć wody. To najważniejszy element całej instalacji, który odpowiada za pobór, a następnie transport wody w wyznaczone do tego miejsce. Igłofiltry połączone są z ciągiem kolektorów ssących, które z kolei podłączane są do agregatu pompowego odpowiedzialnego za produkcję energii. Wytwarzane przez pompę lub zestaw pomp ciśnienie umożliwia sprawny transport wody z gruntu do miejsca zrzutu. Instalacje igłofiltrowe pozwalają na skuteczne odwodnienie terenu do poziomu 4-6 metrów. Najczęściej stosuje się je przy glebach warstwowych i drobnoziarnistych.

System drenażu pionowego

Kolejnym z popularnych systemów odwadniania jest drenaż pionowy. To metoda umożliwiająca jednoczesne usuwanie nadmiaru wody z kilku różnych poziomów gruntu. System ten szczególnie dobrze sprawdza się przy okresowym odwadnianiu wykopów budowlanych, gdzie niezbędne jest sprawne obniżenie poziomu wód gruntowych z wielu poziomów w tym samym czasie. Drenaż pionowy stosowany jest przy glebach niejednorodnych o niskiej przepuszczalności. Zastosowanie tego systemu daje możliwość utrzymania stabilnych skarp w czasie realizacji projektów na terenach narażonych na problemy związane z osiadaniem pierwotnym lub wtórnym. Prawidłowo wykonany drenaż pionowy stabilizuje grunt pod wykonanie np. nasypów drogowych lub kolejowych.

System drenażu poziomego

W przeciwieństwie do drenażu poziomego w systemie poziomym instalacja układana jest na dnie wykopu budowlanego. Dzięki temu możliwa jest częściowa wymiana gruntu w glebach o niskiej przepuszczalności. Celem budowy instalacji w postaci drenażu poziomego jest ujednolicenie i poprawa spójności gleby osłabionej w wyniku obecności nadmiaru wody. System ten często stosowany jest przy trwałym obniżaniu poziomu wód gruntowych. Aby uzyskać najlepsze efekty odwadniania w jak najkrótszym czasie, zaleca się, aby system drenażu poziomego połączony był z drenażem pionowym.

System studni depresyjnych

System studni depresyjnych polega na wykonaniu kilku wąskich i głębokich odwiertów, w których umieszczane są wielostopniowe pompy głębinowe odpowiedzialne za pompowanie wody ku górze. Wskutek tego działania wytwarzany jest tzw. lej depresyjny, a poziom wód gruntowych jest stale obniżany. Pompowana woda odprowadzana jest na powierzchnie przy użyciu specjalnych rurociągów. Odwadnianie terenu przy pomocy studni depresyjnych stosowane jest przede wszystkim przy głębokich wykopach na terenach, gdzie gleba charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością. Z tej metody odwadniania korzystają głównie firmy realizujące projekty długoterminowe – związane z budową sieci kanalizacyjnych, tuneli podziemnych oraz innych konstrukcji o charakterze hydrotechnicznym.