Popularne rodzaje szalunków do wykopów

Szalunki do wykopów to konstrukcje wykorzystywane do budowy tymczasowych zabezpieczeń wykopów podczas przeprowadzania rozmaitych prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych czy inżynieryjnych. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów szalunków, które dobierane są w zależności od typu gruntu, charakteru prowadzonych robót czy osobistych preferencji inwestora. W dzisiejszym artykule przedstawimy najpopularniejsze rodzaje szalunków do wykopów. Zachęcamy do lektury.

Szalunki typu box

Najpopularniejszym i najczęściej wykorzystywanym rodzajem szalunków do wykopów są szalunki typu box. Ze względu na dużą wytrzymałość konstrukcji stosuje się je przy zabezpieczaniu wykopów w trakcie realizacji projektów związanych z budową zewnętrznych sieci komunikacyjnych, m.in. nowych sieci wodociągowych, gazowych i cieplnych. Chętnie sięgają po nie także firmy prowadzące rozmaite prace modernizacyjne na istniejących już liniach wodno-kanalizacyjnych. Szalunki typu box występują w różnych rozmiarach w zależności od charakteru wykopu. Na rynku dostępne są szalunki mini box, city box oraz standard box. Podstawowy zestaw szalunków typu box składa się z dwóch płyt podstawowych i czterech rozpór kompletnych. Taki zestaw umożliwia zabezpieczenie wykopu do głębokości kilku metrów.

Szalunki słupowe

Innym popularnym i chętnie wykorzystywanym rodzajem szalunków do wykopów są modele słupowe. Modułowa forma oraz wzmocniona konstrukcja umożliwiają skuteczne i ekonomiczne zabezpieczenie wykopów nawet do głębokości 10 metrów. Z tego powodu szalunki te stosowane są podczas prac na dużo większych głębokościach niż wspomniane wcześniej szalunki typu box. Obudowy słupowe znajdują szerokie zastosowanie przy budowie przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych, rurociągów przesyłowych gaz ziemny i ropę naftową, zabezpieczeń osłonowych dla innych gazo- lub rurociągów, a także przy pozostałych projektach realizowanych przez firmy wykorzystujące nowoczesne technologie bezwykopowe.

Szalunki komory

Nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie tymczasowych zabezpieczeń są komory do wykopów. Konstrukcja w kształcie prostokąta umożliwia budowę systemu chroniącego wykop z czterech stron. Wzmocniona, wolna od rozpór struktura pozwala na sprawne zabezpieczenie każdego typu wykopu w trakcie prowadzenia rozmaitych prac ziemnych. Komory można montować w każdym rodzaju gruntu. Szalunki te chętnie stosowane są przez firmy zajmujące się montażem pompowni i przepompowni ścieków, budową zbiorników wodnych i paliwowych, a także zakłady wykonujące przewierty pod budowę lub modernizację wodociągów, rurociągów, linii kanalizacyjnych czy energetycznych.

Szalunki segmentowe

Szalunki w wersji segmentowej wykorzystywane są przede wszystkim przy złożonych projektach realizowanych na wymagających gruntach. Segmenty o zmiennej szerokości i regulowanej głębokości umożliwiają sprawne mijanie przeszkód (korzeni drzew, kłód drewna, dużych kamieni) pojawiających się w gruncie. Modele te mogą być stosowane samodzielnie lub jako dodatkowe zabezpieczenie szalunków komorowych podczas wykonywania przewiertów. Po ściany segmentowe chętnie sięgają również inwestorzy przeprowadzający roboty ziemne w miejscach rozgałęzień lub krzyżowania się podziemnych instalacji.