ODWADNIANIE WYKOPU POD FUNDAMENTY

ODWADNIANIE WYKOPU POD FUNDAMENTY – JURATA

Firma Uprent realizowała projekt polegający na obniżeniu poziomu wód gruntowych pod budowę budynku usługowego z częścią mieszkalną w miejscowości Jurata. Pracownicy firmy Uprent dobrali odpowiedni sprzęt odwadniający oraz wykonali montaż instalacji igłofiltrowej.

Zastosowany sprzęt

2 x Pompa tłokowa spalinowa BBA PT 150

90 mb zestawu igłofiltrowego