ODWADNIANIE ORAZ BYPASS W GDYNI

ODWADNIANIE ORAZ BYPASS W GDYNI

Firma Uprent dobrała i dostarczyła sprzęt niezbędny do realizacji zadania na czynnym kolektorze ściekowym w Gdyni przy ul. Hryniewieckiego.

Zadanie polegało na obniżeniu wód gruntowych o 3 m oraz wykonanie bypasu na kolektorze ściekowym co umożliwiło posadowienie nowej studni zbiorczej.

Pompowanym medium był ściek surowy , tak więc zastosowano pompy wyposażone w specjalny wirnik środkowo odśrodkowy z dużym przelotem swobodnym 100 mm

Zastosowany sprzęt

1 x pompa tłokowa spalinowa BBA PT 150

1x Pompa wirnikowa BBA BA 150 E