PRACE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

PRACE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

Dostawa wody i rozwiązania dotyczęce przepompowywania ścieków

competence picture 3 1 - PRACE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

UPRENT specjalizuje się w dostawach wody i rozwiązaniach dotyczących przepompowywania ścieków.

W kilkuletnim dorobku swojej pracy słyniemy z entuzjazmu i opracowywaniu nowatorskich rozwiązań dla projektów wymagających indywidualnego podejścia.

UPRENT w swym asortymencie posiada pompy do rozwiązań związanych z :

• Pompowaniem ścieków

• Pompowaniem szlamu

• Pompowaniem zanieczyszczonych, gorących lub żrących cieczy

• Pompowaniem wody zawierającej piasek, błoto lub inne cząstki stałe