OCHRONA ŚRODOWISKA

OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczania gruntu i zatrzymania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

competence picture 2 - OCHRONA ŚRODOWISKA

Wszelkie wycieki płynów, które są wchłaniane przez glebę w końcu mogą dotrzeć do wód gruntowych które zanieczyszczone mogą rozprzestrzenić się w promieniu kilku kilometrów.

W większości przypadków wody gruntowe przelewają się do najbliższego otwartego źródła wodnego , poczym dalsze rozprzestrzenianie się zanieczyszczenia staje się mało przewidywalne.

W celu oczyszczania gruntu i zatrzymania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń UPRENT oferuje rozwiązania z zakresu:

• Odkażania płynów

• Zapobieganiu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na danym obszarze

• Oczyszczenia wody i wpłukana ponownie do gruntu

• Nadzorowania i monitorowania postępu odkażenia gleby i jej zawartości nawet po zażegnaniu zagrożenia.