KRAKÓW - ODWODNIENIE + OBUDOWA WYKOPU

KRAKÓW – ODWODNIENIE + OBUDOWA WYKOPU

KRAKÓW – BUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY BUDYNKACH WIELORODZINNYCH – ODWODNIENIE + OBUDOWA WYKOPU

20mb instalacji igłofiltrowej zamontowanej na głębokości 6m z linią zrzutową 60mb.  Montaż komory przez pracowników UPRENT o wymiarach: dł. 4,0m szer. 4,0m gł. 6,2m