KIELCE – BYPASS

KIELCE – BYPASS

KIELCE – BYPASS

Wynajem pomp do przepompowania ścieków na czas przełączenia nowo wybudowanego odcinka kanalizacji. Łączna wydajność pompowni to ok. 900m3/h. Usługa ta była poszerzona o nadzór przez doświadczonego pracownika firmy UPRENT.