Jakie są korzyści bezobsługowego bypassu ścieków?

Budowa obejść linii kanalizacyjnych w postaci bezobsługowych bypassów ścieków to tymczasowe rozwiązanie stosowane w przypadku konieczności wyłączenia danego fragmentu sieci kanalizacyjnej. Instalacje pompowe tego typu wykorzystywane są we wszelkich projektach związanych z modernizacją, przebudową lub rozbudową istniejących kanalizacji. Czym jest bypass ścieków? Jakie są korzyści zastosowania tymczasowych obejść kanalizacji ściekowej? Zapraszamy do lektury dalszej części artykułu.

Czym charakteryzuje się bezobsługowy bypass ścieków?

Montaż bezobsługowego bypassu ścieków to rozwiązanie umożliwiające uruchomienie tymczasowego obejścia fragmentu istniejącej sieci kanalizacyjnej podczas różnego typu prac inżynieryjnych, budowlanych czy remontowych. Instalacje te najczęściej budowane są w obszarach miejskich w czasie modernizacji lub rozbudowy konkretnej linii kanalizacyjnej.

Tymczasowe obejścia kanalizacji w postaci bypassu ścieków montowane są z użyciem specjalnie dobranych systemów pompowych. Dobór sprzętu zależny jest od charakteru prac, potrzeb w zakresie przepływalności, a także osobistych preferencji inwestora. Przy realizacji projektów wykorzystywane są samozasysające pompy wirnikowe lub pompy zatapialne typu suchego. Główną przeszkodą w użyciu pomp zanurzeniowych są ograniczenia średnicy linii ssącej, przez co duże modele często nie mieszczą się we włazie.

Korzyści montażu bypassu ścieków

Montaż właściwie dobranych instalacji pompowych pozwala na wyłączenie z użytkowania konkretnego fragmentu linii przesyłowej. To z kolei daje możliwość sprawnego przeprowadzenia wszelkich prac remontowych bez konieczności unieruchamiania całej linii kanalizacyjnej. Dobór odpowiednich rozwiązań pompowych z uwzględnieniem należytej prędkości przepływu umożliwia redukcję strat powstałych w czasie przesyłu ścieków. Przekłada się to na efektywniejsze zarządzanie linią kanalizacyjną, co prowadzi do znacznych oszczędności związanych z pracą całej sieci kanalizacji.

Kolejną z istotnych korzyści wynikających z budowy tymczasowych obejść linii kanalizacyjnych jest fakt, iż jest to rozwiązanie całkowicie bezobsługowe. Po montażu cała instalacja pracuje samodzielnie, a nadzór nad jej prawidłowym funkcjonowaniem sprawuje firma zajmująca się budową bypassów.

Montaż tymczasowych obejść kanalizacji z firmą UPRENT

Montaż tymczasowych obejść kanalizacji w postaci bypassu ścieków to zadanie wymagające profesjonalnej wiedzy, właściwego przygotowania i dostępu do wysokiej jakości urządzeń pompujących. Kompleksową obsługą projektów tego typu zajmują się wyłącznie wykwalifikowane firmy z odpowiednią renomą. Jedną z nich jest UPRENT, firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań związanych z budową bypassów ścieków zarówno na rynkach polskich, jak i zagranicznych. Gwarantujemy opracowanie właściwej strategii z uwzględnieniem doboru indywidualnych rozwiązań dopasowywanych do potrzeb konkretnego inwestora. Zajmujemy się dostarczaniem sprzętu, jego instalacją i późniejszym demontażem. Zapewniamy pełną koordynację i stały nadzór nad projektem od początku do końca.